18 Oct 2012: Klimabyen Bergen, ansvar og samarbeid

Post date: 11 avr. 2013 13:23:14

Per Vikse fra Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø vil presentere Bergen kommune sitt arbeid mot klimatilpasning, og hvordan dette gjøres i samarbeid med byens forskere. Dette handler om en meget direkte form for innvirkning vi forskere kan ha på hvordan byen vår blir utformet og rustet for de ‘geofysiske’ endringene som foregår og som kan forventes å komme.

Bergen Kommune har en klimaavdeling med en satsning som inkluderer flere forskningsprosjekter på tema som f.eks. havstigning, nedbør og luftkvalitet. Dette er kanskje ukjent for mange, selv om noen av oss har deltatt på prosjekter og møter i deres regi. Per Vikse vil denne kvelden fortelle mer om kommunens satsning på miljø og klima, både hva gjelder kontakten med oss forskere, omfanget av satsningen mellom kommunene, og om mange av vyene og tenkemåtene som har kommet frem.

Dette møtet blir i samme uke som kommunen arrangerer klimafestival i Bergen.

Tid: Torsdag 18. oktober 2012 fra 19:00 til ca. 22:00

Sted: NERSC, møteromet ved kantinen, Thormøhlensgt. 47 (http://www.nersc.no/about/contact).

Foredraget 19:00 til ca. 20:00 er åpent, mens til den sosiale samlingen med pizza og drikke må vi ha påmelding og betaling.

Priser: Studentmedlemmer: 30, hovedmedlemmer kr. 40,- og ikke-medlemmer kr. 60,-. Medlemsavgiften er kr. 50,- per år (30,- for studenter).

Påmelding til maten til Knut-Frode Dagestad <Knut-Frode.Dagestad@stormgeo.com> innen tirsdag 16. oktober kl. 12:00. NB! vennligst meld om eventuelle allergier.

Velkommen!

Hilsen Even, Annette og Knut-Frode.

BGF-nett: org.uib.no/bgf

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø: www.bergen.kommune.no/byutvikling

Klimafestivalen: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen/article-97602

14 deltakere + foredragsholder (14 til maten).