Om oss

Bergens Geofysikeres Forening (også kalt Bergen Geofysikerforening) ble stiftet i 1949, året etter at Universitetet i Bergen kom i drift.

Foreningen har til hovedformål å heve kunnskapsnivået innen geofagene i Bergen ved å invitere utenforstående profiler innen fagmiljøet. I tillegg legger Bergens Geofysikeres Forening vekt på å ivareta den lokale tradisjonen innen geofagene ved å ha innslag av historiske foredrag. Se mer i statuttene for Bergens Geofysikeres Forening.

Foreningen arrangerer møter med faglige foredrag og lett bevertning 2-4 ganger pr år. Det arrangeres et årsmøte med årsfest en gang i året.

Bergens Geofysikeres Forening har et styre, valgt for en 2 års periode, med formann, sekretær og kasserer.

Se menyen til venstre og nedenfor for kommende og historiske møter. Siden mange av deltakerene er utenlandske studenter og forskere, er de fleste møtebeskrivelsene og foredragene på engelsk.

Ta kontakt dersom du har forslag om relevante foredragsholdere eller ekskursjoner, eller kunne tenkte deg å holde et foredrag selv på et av våre møter.

Besøk også vår facebook side: https://www.facebook.com/groups/bergengeo/