18. mai 2016 - Simona Petroncini, Solenergi i Bergen?

Post date: 18 mai 2016 12:18:22

Det bygges solcellesystemer mange steder på Vestlandet og Norsk Solenergiforening har nå mer enn 500 medlemmer hvorav 100 er fra Bergensområdet. Medlemmene er både private, bedrifter og forskningsinstitusjoner. Foredraget vil gi en oversikt over energiressursene og potensialet for solenergi i Norge og vil presentere et pilotprosjekt med installasjon av solceller som leverer den produserte energien til det nye Power Wall Tesla batteriet.

Simona Petroncini er gründer av den nystartede solcellebedriften Solbære AS. Hun sitter i styret i Norsk solenergiforening Bergen og sentralt. Solbære AS leverer og installerer solcellesystem. Motto: «Ta solenergi i bruk lokalt!»

For mer informasjon, se artikkel i Sysla http://syslagronn.no/2016/03/25/syslagronn/hun-satser-pa-solenergi-i-regnbyen-bergen_82966/