26. september 2016: Meteorologien og det norske geofysiske nettverket 1880-1930

Post date: 9 nov. 2016 08:18:24

Det er vel kjent at den framstående meteorologen Vilhelm Bjerknes var den første formannen i Norsk geofysisk forening, da den ble stiftet i 1917. Mindre kjent er det kanskje at også Bjerknes forgjenger, Henrik Mohn, stod sentralt i et innflytelsesrikt nettverk av norske geofysikere i tiårene før. Mohn ledet Meteorologisk institutt fra starten i 1866 og fram til 1913. Han døde i 1916, halvannen måned før 50-årsjubileet.

Dette nettverket var en på alle måter interessant struktur i norsk historie, med medlemmer som har etterlatt seg gatenavn, statuer, navn på institusjoner og endog portretter på pengesedler. Geofysikkens sterke stilling på denne tiden var for øvrig et særnorsk fenomen, i andre land var det laboratoriefysikerne som var toneangivende.

Det geofysiske nettverket var en viktig lobbygruppe for offentlige midler til spektakulære prosjekter og institusjonsbygging. Visjonen om å utvikle en eksakt værvarsling var et svært viktig argument. De geofysiske instituttene i Bergen og Tromsø var blant resultatene av denne lobbyvirksomheten, og disse institusjonene ble i sin tur en viktig infrastruktur for framveksten av Bergensskolen i mellomkrigstiden. I denne perioden fungerte også "Den geofysiske kommisjon" som et overordnet organ for norsk meteorologi.

Yngve Nilsen har skrevet "Meteorologiens historie i Norge" i forbindelse med Meteorologisk Institutt sitt 150 års jubileum i år. Boken ble lanseret 5. oktober på Litteraturhuset i Bergen.