20. mai 2015: Helene Frimannslund fra Norsk Klimastiftelse

Post date: 9 avr. 2015 20:58:44

BGF kveldsmøte onsdag 20. mai kl. 17-17:45.

Klimaet er i endring og det er påvist at mennesket står bak: Hva kan vi gjøre med det?

Onsdag 20. mai får Bergens Geofysikeres Forening (BGF) besøk av Helene Frimannslund som er prosjektleder for Klimapartnere Hordaland i Norsk Klimastiftelse, og hun har en plan! Kom og hør om den i Auditoriet på GFI onsdag 20. mai kl. 17-17:45! Etter foredraget blir det pizza i kantinen.

Påmelding: send en e-post til birgitte.furevik@met.no senest 18. mai (kun nødvendig hvis du vil spise).

Alle er velkommen!

English summary: Helene Frimannslund from Norwegian Climate Foundation will give a talk at BGF Wednesday 20 May at 17-17:45 in the Auditorium at Geophysical Institute. Come directly to the talk or sign up by 18 May by sending an e-mail to birgitte.furevik@met.no, if you'd also like to join for pizza afterwards.

Abstract:

Helene Frimannslund er prosjektleder for Klimapartnere Hordaland i Norsk Klimastiftelse og glødende opptatt av å skape det grønne Hordaland.

Klimapartnere - Et effektivt bidrag til en grønn region!

I Hordaland står næringslivet i dag for 70 prosent av alle klimautslipp. For å nå egne mål i fylkeskommunen sin klimaplan, er man avhengig av at både private og offentlige virksomheter er involvert i det praktiske klimaarbeidet i fylket. Metoden fra Klimapartnere representerer et effektivt verktøy for å oppnå dette

Det grønne skiftet representerer mange spennende muligheter, både innenfor eksisterende næringsliv men også i utviklingen av nye, bærekraftige arbeidsplasser, produkt og tjenester. Klimapartnere arbeider med å fremme disse mulighetene. Vi ønsker at Hordaland blir en av de viktigste regionene for fremtidens bærekraftige næringer.

I dette foredraget vil man få en kort innføring i Klimapartnere- metodikken og det vil gis flere eksempel på hvordan virksomheter både arbeider med å redusere utslipp og skape grønn forretning.