Møter‎ > ‎Tidligere møter‎ > ‎

2016

26. september 2016: Meteorologien og det norske geofysiske nettverket 1880-1930

posted Nov 9, 2016, 12:18 AM by Birgitte Rugaard Furevik   [ updated Nov 9, 2016, 12:48 AM ]

Det er vel kjent at den framstående meteorologen Vilhelm Bjerknes var den første formannen i Norsk geofysisk forening, da den ble stiftet i 1917. Mindre kjent er det kanskje at også Bjerknes forgjenger, Henrik Mohn, stod sentralt i et innflytelsesrikt nettverk av norske geofysikere i tiårene før. Mohn ledet Meteorologisk institutt fra starten i 1866 og fram til 1913. Han døde i 1916, halvannen måned før 50-årsjubileet.
Dette nettverket var en på alle måter interessant struktur i norsk historie, med medlemmer som har etterlatt seg gatenavn, statuer, navn på institusjoner og endog portretter på pengesedler. Geofysikkens sterke stilling på denne tiden var for øvrig et særnorsk fenomen, i andre land var det laboratoriefysikerne som var toneangivende.
 Det geofysiske nettverket var en viktig lobbygruppe for offentlige midler til spektakulære prosjekter og institusjonsbygging. Visjonen om å utvikle en eksakt værvarsling var et svært viktig argument. De geofysiske instituttene i Bergen og Tromsø var blant resultatene av denne lobbyvirksomheten, og disse institusjonene ble i sin tur en viktig infrastruktur for framveksten av Bergensskolen i mellomkrigstiden. I denne perioden fungerte også "Den geofysiske kommisjon" som et overordnet organ for norsk meteorologi.

Yngve Nilsen har skrevet "Meteorologiens historie i Norge" i forbindelse med Meteorologisk Institutt sitt 150 års jubileum i år. Boken ble lanseret 5. oktober på Litteraturhuset i Bergen.
27. januar 2016: Tore Furevik, 2015 - A turning point for climate?

posted Nov 9, 2016, 12:10 AM by Birgitte Rugaard Furevik   [ updated Nov 9, 2016, 12:39 AM ]

Saturday 12th December 2015 history was written when the French foreign minister finally could declare the Paris agreement adopted - according to The Guardian the World’s greatest diplomatic success ever. In this lecture Prof Tore Furevik, director of the Bjerknes Centre, will present latest news from the climate science, give an overview of 25 years of climate research and climate negotiations leading up to the Paris meeting, discuss what happened during the meeting, and speculate on the impacts of the agreement for Norway.

21. november 2016: Karrierekveld ved Geofysisk Institutt 2016

posted Nov 8, 2016, 11:31 PM by Birgitte Rugaard Furevik   [ updated Nov 22, 2016, 3:06 AM ]

Karrierekvelden 21. november gikk som smurt, takket være godt samarbeid med Fagutvalget og interessante presentasjoner fra de 10 bedrifter og institutter fra Bergensområdet som var representert. De rundt 40 studenter som deltok, benyttet seg av muligheten for å diskutere hovedfagsoppgaver og framtiden over tapas og vin i kantinen etter foredragene. Arrangementet ble velvilligt sponset av alle instituttene og bedriftene.

Bergen Geofysikerforening har som mål at holde karrierekveld ca annethvert år. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Geofysisk Fagutvalg (GFFU facebook).

BGF and GFFU "career opportunities" on 21 November was a success. 10 participants from various institutes and companies as well as a representative of school teachers gave interesting presentations. Afterwards the guests and the students met in the canteen of GFI to discuss the future over tapas and wine. The career-evening is arranged every second year.

TAKK til Uni Research Klima, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Meteorologisk Institutt, StormGeo, Sandsli Videregående Skole, Aanderaa Xylem, NIVA, Statoil og Geofysisk Institutt!Program 

16:00 - 18:00
 
Johnny Johannesen, direktør, Nansensenteret 
Martin Granerød, meteorolog, Meteorologisk Institutt 
Olav Krogsæter, meteorolog og PhD, StormGEO 
Åse Heilun Midtun, lærer, Sandsli vgs 
Berit Lunde Heltne, Aanderaa - Xylem 
Marie Pontoppidan, forsker, Uni Reserch  
Sigurd Henrik Teigen, Metocean, Statoil  
Lars Golmen, forsker, NIVA 
Friederike Fröb, PhD-student, Geofysisk Institutt 
Anne Britt Sandø, forsker og PhD, Havforskningsinstituttet 

18. mai 2016 - Simona Petroncini, Solenergi i Bergen?

posted May 18, 2016, 5:18 AM by Knut-Frode Dagestad   [ updated May 25, 2016, 7:58 AM by Birgitte Rugaard Furevik ]

Det bygges solcellesystemer mange steder på Vestlandet og Norsk Solenergiforening har nå mer enn 500 medlemmer hvorav 100 er fra Bergensområdet. Medlemmene er både private, bedrifter og forskningsinstitusjoner. Foredraget vil gi en oversikt over energiressursene og potensialet for solenergi i Norge og vil presentere et  pilotprosjekt med installasjon av solceller som leverer den produserte energien til det nye Power Wall Tesla batteriet.

Simona Petroncini er gründer av den nystartede solcellebedriften Solbære AS. Hun sitter i styret i Norsk solenergiforening Bergen og sentralt. Solbære AS leverer og installerer solcellesystem. Motto: «Ta solenergi i bruk lokalt!»

For mer informasjon, se artikkel i Sysla http://syslagronn.no/2016/03/25/syslagronn/hun-satser-pa-solenergi-i-regnbyen-bergen_82966/ 

1-4 of 4