Opiskelun tuki

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus jakaantuu luokkamuotoiseen opetukseen käsittäen varsinaiset oppitunnit sekä henkilökohtaiseen ja pienryhmän ohjaukseen. Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan yksilöllisyyden painottaminen ja itsetuntemuksen lisääminen siten, että hän voisi hyödyntää omia kykyjään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti niin lukioaikana kuin myöhemmin jatkokoulutuksessa ja työelämässä. Opinto-ohjauksesta vastaa pääasiassa opinto-ohjaaja, joka pitää oppitunnit ja ohjaa opiskelijoita sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä. Opinto-ohjauksesta huolehtivat myös ryhmänohjaaja ja kaikki aineenopettajat.

Opiskeluterveydenhuolto

Voit hakeutua oma-aloitteisesti terveydenhoitajan vastaanotolle kun tarvitset apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa tai sairastuessasi. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveystarkastukset, raskauden ehkäisyyn ja jälkiehkäisyyn liittyvät asiat, rokotukset sekä matkailuun liittyvä terveysneuvonta. Voit hakeutua vastaanotolle myös mielenterveys- tai päihdeasioissa. Tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.

Opiskelijat kutsutaan ensimmäisenä opiskeluvuotena terveydenhoitajan ja toisena opiskeluvuotena lääkärintarkastuksiin.


Vastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo 8-9.

Voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan myös Wilman kautta tai nettivastaanoton kautta.


Koulukuraattori

Kuraattori työskentelee opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi opiskelija- ja oppilaitosyhteisön tasolla. Kuraattorille voi varata ajan, mikäli opiskelija tarvitsee tukea elämänhallinnassa, sosiaalisissa suhteissa tai opiskeluun liittyvissä asioissa (esim. motivaatio, stressi). Kuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia. Kuraattoriin voivat olla yhteydessä opiskelija, vanhemmat tai oppilaitoksen henkilökunta, mikäli tarvetta ilmenee. Koulukuraattori toimii oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhyvinvointiryhmän jäsenenä.

Koulukuraattori tavattavissa pääsääntöisesti Ounasvaaran lukiolla maanantaina ja tiistaina. Yhteydenotot wilmalla tai puhelimitse.

Erityisopettaja

Erityisopettaja tekee lukilausunnot, valmistelee erityisjärjestelyhakemukset Ylioppilastutkintolautakunnalle, ohjaa opiskelijoita oppimis- ja opiskelutaitoihin liittyvissä asioissa ja laatii pedagogisia suunnitelmia lukiopintojen aikaisista tukitoimista yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Erityisopettaja on koululla pääsäntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Yhteydenotot puhelimitse tai wilman kautta.

Koulupsykologi

Rovaniemen toisen asteen oppilaitosten yhteinen psykologi edistää opiskelijoiden hyvinvointia pääasiassa yhteisöllisen opiskeluhyvinvointityön ja konsultointityön kautta. Psykologi on henkilökunnan konsultoitavissa puhelimitse sekä paikalla Ounasvaaran lukiolla perjantaiaamupäivisin.

Toimintamalli kun sisäilmaongelma haittaa opiskelua

Toimintamalli löytyy tästä linkistä.