Uskonto

Pakolliset opinnot

UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE3s Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

Hindulaisuus, buddhalaisuus, Intian uskontotilanne, Kiinan ja Japanin uskonnot, luonnosuskonnot, uudet uskonnolliset liikkeet. 


UE4s Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomen uskontotilanne ja suomalaisen uskonnollisuus, erilaiset uskonnolliset yhteisöt, uskonnon vaikutus, merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, uskonnonvapaus. 


UE5s Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

Uskonnon tutkiminen; uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutus; uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri; uskonnolliset teemat, symbolit ja myytit taiteessa ja populaarikulttuurissa; Raamatun kertomusten ja kristillisen opin tarkastelu taiteen avulla; muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä. 


UE6s Uskonnot ja media

Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa, uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö medioissa, median vaikutus uskontoilmiöihin, uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi.