Uskonto

Pakolliset kurssit

UE1 Uskonto ilmiönä

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä. Uskonto ilmiönä, nykyajan uskonnollisuus ja uskontotilanne. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeiset ja yhteiset piirteet. Katsomusten kohtaaminen.


UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa, kristinuskon keskeisimpien suuntausten erityispiirteet, kristillisperäiset uskonnot, ekumenia ja katsomusten dialogi, ajankohtaiset kristinuskoon liittyvät kysymykset.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE3s Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Hindulaisuus, buddhalaisuus, Intian uskontotilanne, Kiinan ja Japanin uskonnot, luonnosuskonnot, uudet uskonnolliset liikkeet.


UE4s Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomen uskontotilanne ja suomalaisen uskonnollisuus, erilaiset uskonnolliset yhteisöt, uskonnon vaikutus, merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, uskonnonvapaus.


UE5s Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Uskonnon tutkiminen; uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutus; uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri; uskonnolliset teemat, symbolit ja myytit taiteessa ja populaarikulttuurissa; Raamatun kertomusten ja kristillisen opin tarkastelu taiteen avulla; muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä.


UE6s Uskonnot ja media

Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa, uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö medioissa, median vaikutus uskontoilmiöihin, uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi.