Uskonto

Pakolliset opinnot

UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä uskontojen sisäistä monimuotoisuutta

• osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiöinä

• hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä kehittää niihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa

• kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja työelämässä sekä keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.


UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa

• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä

• perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä mediasisältöjä ja keskusteluja • kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE3s Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Hindulaisuus, buddhalaisuus, Intian uskontotilanne, Kiinan ja Japanin uskonnot, luonnosuskonnot, uudet uskonnolliset liikkeet.


UE4s Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomen uskontotilanne ja suomalaisen uskonnollisuus, erilaiset uskonnolliset yhteisöt, uskonnon vaikutus, merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, uskonnonvapaus.


UE5s Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Uskonnon tutkiminen; uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutus; uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri; uskonnolliset teemat, symbolit ja myytit taiteessa ja populaarikulttuurissa; Raamatun kertomusten ja kristillisen opin tarkastelu taiteen avulla; muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä.


UE6s Uskonnot ja media

Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa, uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö medioissa, median vaikutus uskontoilmiöihin, uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi.