Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)

 Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan pitkä oppimäärä


Pakolliset opinnot

 MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


MAA3 Geometria (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


MAA6 Derivaatta (3 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


MAA7 Trigonometriset funktiot 

Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, yhdistetyn funktion derivaatta, trigonometristen funktioiden derivaatat. 


MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 

Potenssin laskusäännöt, juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat.


MAA9 Integraalilaskenta

 Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. 


MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 

Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyden laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma. 

Matematiikan pitkä oppimäärä


Valtakunnalliset syventävät kurssit

MAA11s Lukuteoria ja todistaminen 

Lauseen formalisoiminen ja totuusarvot, matemaattinen todistaminen, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut ja Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. 


MAA12s Algoritmit matematiikassa 

Iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö. 


MAA13s Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

 Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit, lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa.

Matematiikan lyhyt oppimäärä


Pakolliset opinnot

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


MAB3 Geometria (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


MAB4 Matemaattisia malleja (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


MAB6 Talousmatematiikka 

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

Matematiikan lyhyt oppimäärä


Valtakunnalliset syventävät kurssit

MAB7s Matemaattinen analyysi 

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:


MAB8s Tilastot ja todennäköisyys II 

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: