Fysiikka

Pakolliset opinnot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) 

Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. 


FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 

Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY2 Lämpö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


FY3 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


FY4 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


FY5 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


FY6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


FY7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt

Kuntakohtaiset syventävät kurssit

FY8 Fysiikan kertauskurssi                              


FY9 Fysiikan työkurssi