Kemia

Pakolliset opinnot

KE1 Kemia ja minä (1 op) 

Moduulissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. Tutustuminen ainemäärän käsitteeseen esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisessa työssä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Moduulissa korostuvat hyvinvointiosaamisen ja yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. 


KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) 

Moduulissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Moduulissa korostuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


KE3 Reaktiot ja energia 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


KE4 Materiaalit ja teknologia 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


KE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt

Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

KE6 Kemian kertauskurssi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


Keskeiset sisällöt


KE7 Kemian työkurssi 

Vaadittavat pohjatiedot ovat valtakunnallinen pakollinen kemian kurssi KE1 ja valtakunnallinen syventävä kemian kurssi KE2. Kurssin aikana pyritään mahdollisuuksien mukaan tutustumaan paikallisiin kemian alan yrityksiin.


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään laboratoriossa eli osaa


Keskeiset sisällöt