Oppiaineet

Oppiaineen opinnot ja oppimäärä

Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu opinnoiksi, jotka ovat pakollisia, syventäviä tai soveltavia. Opintojen määrä, pakollisuus ja valinnaisuus ilmenevät opetussuunnitelmasta, tuntijaosta ja ainekohtaisista kurssisisältöjen kuvauksista.

Jokaisen aineen oppimäärä koostuu pakollisista sekä opiskelijan valitsemista syventävistä ja soveltavista opinnoista, joten eri oppilaiden oppimäärään voi sisältyä eri määrä opintoja.

Kielivalikoima

Ounasvaaran lukiossa voi opiskella peruskoulun alaluokilla alkaneen A-englannin ja 7. luokalla alkaneen B-ruotsin lisäksi lyhyinä kielinä saksaa, ranskaa tai venäjää. Kielten opintoja järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Lyseonpuiston lukion kanssa silloin, kun oma valintamäärä ei mahdollista ryhmän perustamista. Lyhyiden kielten opinnot voi aloittaa alusta (B3) tai jatkaa ko. kielen opiskelua kolmannesta moduulista (B2) mikäli on opiskellut ko. kieltä valinnaisena kielenä yläluokilla. Lukujärjestysratkaisuilla opiskelijoille pyritään mahdollistamaan pitkän ruotsin, ranskan ja saksan opintoihin osallistuminen Lyseonpuiston lukiossa. Vuosittain pyritään tarjoamaan jonkin harvinaisemman kielen alkeet (esim. espanjan tai kiinan kielen) yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.