Oppiaineet

Ounasvaaran lukio, oppikirjat 2020-2021 - Ounasvaaran lukion oppikirjat lv. 2020-21.pdf

Oppiaineen kurssit ja oppimäärä

Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseiksi, jotka ovat pakollisia, syventäviä tai soveltavia. Kurssien määrä, pakollisuus ja valinnaisuus ilmenevät opetussuunnitelmasta, tuntijaosta ja ainekohtaisista kurssisisältöjen kuvauksista. Yhden kurssin laajuus on noin 22 oppituntia á 75 min.

Jokaisen aineen oppimäärä koostuu pakollisista sekä opiskelijan valitsemista syventävistä ja soveltavista kursseista, joten eri oppilaiden oppimäärään voi sisältyä eri määrä kursseja.

Kielivalikoima

Ounasvaaran lukiossa voi opiskella peruskoulun alaluokilla alkaneen A-englannin ja 7. luokalla alkaneen B-ruotsin lisäksi lyhyinä kielinä saksaa, ranskaa tai venäjää. Kielten kursseja järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Lyseonpuiston lukion kanssa silloin, kun oma valintamäärä ei mahdollista ryhmän perustamista. Lyhyiden kielten opinnot voi aloittaa alusta (B3) tai jatkaa ko. kielen opiskelua kolmannesta kurssista (B2) mikäli on opiskellut ko. kieltä valinnaisena kielenä yläluokilla. Lukujärjestysratkaisuilla opiskelijoille pyritään mahdollistamaan pitkän ruotsin, ranskan ja saksan kursseille osallistuminen Lyseonpuiston lukiossa. Vuosittain pyritään tarjoamaan jonkin harvinaisemman kielen alkeet (esim. espanjan tai kiinan kielen) yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa