Opinto - ohjaus

Pakolliset kurssit

OP1 Minä opiskelijana

Kurssin tavoitteena on tutustua lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opiskelija kehittää opiskelu- ja tiedonhankintataitojaan, itsetuntemustaan ja oman oppimisen arviointiaan. Kurssi koostuu luokkatunneista, ryhmänohjaajapalavereista, rehtorin ja lopon pitämistä infotilaisuuksista sekä henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, joissa käsitellään valintoja ja jatko-opintoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssilla perehdytään syvemmin jatko-opintoihin, uranvalintaan liittyviin tietolähteisiin, erilaisiin ammatinvalintaohjelmiin ja tutustutaan jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyviin ajankohtaisiin määräyksiin. Työnhaku, työelämän pelisäännöt, yrittäjyys. Kurssilla laaditaan yksilöllinen jatko-opintosuunnitelma. Kurssi muodostaa ohjauksellisen kokonaisuuden OP1 kurssin kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.