Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot

OP1 Minä opiskelijana (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op) 

 Moduulin tavoitteena on, että opiskelija