Kuvataide

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla opetellaan tuntemaan visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita. Opiskelija tutustuu monipuolisesti kuvalliseen kulttuuriin tekemällä itse kuvia, tarkastelemalla omia ja muiden kuvia sekä tulkitsemalla sekä analysoimalla kuvia. Sisältöjä mm. piirtäminen, maalaaminen, värioppi, sommittelu, modernin taiteen historia sekä ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin ilmiöt, kuvan käsittely.


KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen. Tarkastelun kohteena ovat arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö, muotoilu sekä omat vaikuttamisen mahdollisuudet oman lähiympäristön kehittämisessä. Sisältöjä ovat mm. arkkitehtuurin käsitteistö ja eri aikakaudet, muotoiluprosessi, erilaiset suunnittelu- ja muotoilutehtävät.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3s Osallisena mediassa

Tavoitteena on syventää kuvaviestinnän ymmärtämistä ja oppia erittelemään mediatodellisuuden sisältöjä, ilmaisua ja rakenteita. Aiheina mm. median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvasto, kuvien tulkinta, mainonta, populaarikulttuuri, sarjakuva, liikkuva kuva. Sisältää omakohtaista kuvien tuottamista sekä kuvien analysointia.


KU4s Taiteen monet maailmat

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Opiskelija kokeilee eri materiaaleja ja tekniikoita sekä ilmaisukeinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Erilaiset taiteen tulkintamenetelmät keskiössä.