Musiikki

Pakolliset kurssit

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Oppilas tutkii mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkielämään. Sisältö: a) konserttikäynti ja raportointi b) kirjallinen itsearviointi c) aktiivinen osallistuminen tunneilla. Numeroarviointi.

MU2 Moniääninen Suomi

Kurssilla pohditaan suomalaisen musiikin olemusta ja kansallista identiteettiä eurooppalaisessa musiikkikulttuurissa. Tutustutaan monipuolisesti suomalaisiin säveltäjiin ja ilmiöihin taidemusiikista popmusiikkiin. Yhteismusisointia ryhmän valmiuksien mukaan. Kuuntelutehtäviä. Sisältö: a) esitelmä b) yhteismusisointinäyte (matineakonsertti). Numeroarviointi.


Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3s Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselle uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.


MU05 Musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Numeroarviointi