Lukio - yleistä koulusta

Toiminta-ajatus

Ounasvaaran lukio antaa mahdollisuuden suorittaa lukio-opinnot henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Lukion päättyessä opiskelijalla on hyvä yleissivistys ja jatko-opiskelumahdollisuudet. Koko työyhteisölle tärkeitä asioita ovat sisäinen yrittäjyys, opiskelijakeskeisyys, lämmin ilmapiiri ja työrauha. Lähtökohtana on terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan. Yhteistyö on avointa ja luo pohjankoko toimintakulttuurille. Yhteiset tilaisuudet vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja tuovat esille Oukun monipuolisuuden. Oppilaskunta toimii aktiivisesti yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa.

”Oukun henki”

Oukulla reilu peli yhdistää ystävyyden, kunnioituksen ja myönteisen asenteen. Se on tapa ajatella ja toimia. Oukulla liikunta ja terveet elämäntavat tukevat ja antavat voimaa arkipäivään. Oukkulaiset opiskelevat omien edellytystensä ja toiveidensa mukaisesti ja saavat opiskeluunsa tarvitessaan tukea. Oukkulaisia auttavat opiskelussa kohti päämäärää oma ahkeruus, uteliaisuus ja yhdessä tekeminen. Oukkulaiset välittävät toisistaan ja ovat kiinnostuneita jokaisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Oukkulaisille avoin ja mutkaton vuorovaikutus ja hyvät käytöstavat ovat tärkeitä.

Omaleimaisuus

Ounasvaaran lukioon hakeutuvat monet liikuntaa harrastavat nuoret. Opiskelija voikin saada kursseja oman lajinsa aktiivisesta harrastamisesta liikunnan oppimäärään ja lukion kokonaiskurssimäärään. Lisäksi opiskelija voi suorittaa useita liikunnan valinnaisia kursseja. Liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa voi suorittaa lukiodiplomin, samoin tanssissa yhteistyössä Lapin Tanssiopiston kanssa. Lukiodiplomista voi olla apua haettaessa jatko-opintoihin. Musiikin, kuvataiteen sekä liikunnan opiskelijoiden osaamista tuodaan aktiivisesti esille koulun vanhempienilloissa sekä muissa koulun tapahtumissa. Ounasvaaran lukion luonnontieteiden kurssien tarjonta on laaja. Valtakunnallisten kurssien lisäksi opiskelija voi suorittaa koulukohtaisia kursseja. Opiskelijoille tarjotaan teoreettisten luonnontieteiden opintojen lisäksi ns. työkurssi sekä fysiikassa, kemiassa että biologiassa.