Vooraankondiging van vrijwilligersdag op zondag 10 juni 2018

Het is alweer goed 1 ½ jaar geleden dat we een gezellige vrijwilligersdag hebben gehad. Daarom tijd om weer actie te ondernemen en te bedenken wat we deze keer zullen gaan doen. De werkgroep heeft gemeend om het nu in het voorjaar te plannen, vanwege gunstigere weersomstandigheden en waarschijnlijk dat er dan minder mensen vakantieplannen hebben dan in het najaar. Zodoende vragen wij alvast aan alle vrijwilligers om zondagmiddag 10 juni vrij te willen houden.

Orangerie Kasteel Maurick te Vught

Wij zullen dan met alle vrijwilligers van Vught, Cromvoirt en Helvoirt een gezellige buffet/barbecue hebben in de Orangerie van Kasteel Maurick te Vught. Tussen 15.00 en 15.30 uur worden we daar verwacht. Tussendoor kunnen wij genieten van Cees Slegers, die het woord zal nemen. Het beloofd dus een gezellige middag te worden, waarop we veel mede-vrijwilligers kunnen ontmoeten uit héél onze parochiegemeenschap.

Maar deze vrijwilligersdag is er ook om U allen te bedanken voor al die inzet en betrokkenheid om onze parochie tot een levende gemeenschap te houden. Daar zijn de pastores en het kerkbestuur U zeer dankbaar voor.

Alle vrijwilligers zullen t.z.t. voor deze dag nog persoonlijk een uitnodiging ontvangen, met meer specifieke informatie. Dus nu al noteren, want wij hopen op een grote opkomst.

Namens het kerkbestuur en de feestcommissie,

Bernadette van den Heuvel

31 januari 2018