Advent en Kerstactie 2018 bestemd voor het dorp Gundri in India

pastoor James Gerald Josephgeboren in Gundri

Gundri

Het dorp Gundri valt onder het bisdom Ootacamund, vaak afgekort tot het bisdom Ooty. Ondanks veel werk om de levensstandaard en educatie van de mensen van het dorp te bevorderen blijven ze nog afhankelijk van de regering en het bisdom voor hun betere leven. Omdat 90 procent van de mensen dagloners zijn hebben ze geen geld om een huis te bouwen of voor een opleiding. Dit is de situatie van veel gezinnen in India. Helpen de mensen in nood is de eerste oproep van het evangelie. Het rooms katholieke bisdom van pastoor James neemt het als haar verantwoordelijkheid om die mensen in nood te helpen en vraagt daarvoor aan de Edith Stein Parochie een financiële steun. Dit jaar vraagt de bisschop hulp om zo veel mogelijk huizen te bouwen. Het zal ongeveer 3000 euro kosten om een eenvoudig huis te bouwen.

Aan dat verzoek geeft de werkgroep Advent- en Vastenactie gaarne gehoor, te meer omdat het een steun in de rug is van pastoor James die uit dat bisdom is voortgekomen en er nog steeds toe behoort. De inzameling voor de Adventsactie zal wederom gebeuren door middel van collecte bussen achter in de kerk en er kan geld gestort worden op Bankrekening NL57RABO0155403893 t.n.v. parochie heilige Edith Stein onder vermelding: adventsactie. De werkgroep Adventsactie vraagt U hen naar vermogen te ondersteunen en zo ook een steun in de rug te willen zijn van pastoor James Joseph.

Gundri is de geboorte dorp van pastoor James Joseph. In de afgelopen twee jaar hebben ze daar door onze actie geweldige dingen gebouwd en gedaan. De mensen en bisschop zijn heel blij en dankbaar voor deze steun. Deze keer vraagt de bisschop hulp om zo veel mogelijk huizen te bouwen voor de arme gezinnen. Wij willen die project ook graag steunen. Daar door antwoorden wij ook de oproep van het evangelie en doen wij grote gunst voor de arme gezinnen en hun kinderen. Dat past heel goed met de kerstgebeuren. Kindje Jezus had geen huis tijdens de geboorte. In onze wereld hoort ieder kind en gezin een dak boven haar hoofd te hebben. U kunt uw bijdrage in de collecte bus doen of het bijdrage overmaken naar bankrekening NL57RABO0155403893 t.n.v. parochie Edith Stein te Vught onder vermelding: 'Adventsactie'.

Mede door financiële hulp konden de onderstaande resultaten worden bereikt in Gundri; daar zijn de bisschop en de parochianen van Gundri heel erg dankbaar voor.

nieuwe leslokalen

sanitaire voorziening

waterbron

computers en kopieerapparaat

Sivagami kreeg € 575,- in 2017 en € 825,- in 2018

Met de hulp van dit jaar gaat de bisschop met de hulp van de pastoor van Gundri zo veel mogelijk huizen bouwen en hun leven veilig stellen. Het kost ongeveer 3000 euro om een eenvoudig huis te bouwen voor een gezin. Uw steun komt 100% ten goede van de project. Zo was het mogelijk in de afgelopen jaren verpleegsters te steunen hun opleiding af te maken en kregen 20 families geiten als financiële steun.

Vimala kreeg € 1.010,- in 2018

Refina kreeg € 575,- in 2017

De inzameling voor de Adventsactie zal wederom gebeuren door middel van collecte bussen achter in de kerk en er kan geld gestort worden op Bankrekening NL57RABO0155403893 t.n.v. parochie heilige Edith Stein onder vermelding: 'adventsactie'.

De werkgroep Advent- en Vastenactie vraagt U het bisdom Ootacamund naar vermogen te ondersteunen en zo ook een steun in de rug te willen zijn van pastoor James.