Perekonnaõpetus

Piret Meresmaa

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 2017
Tere tulemast avatud veebikursusele Perekonnaõpetus!

Tere tulemast perekonnaõpetuse avatud veebikursusele!

Kursuse eesmärk: Suunata Sind kui õppijat mõtlema elu püsiväärtuste üle. Aidata soovijail omandada riiklikus õppekavas Perekonnaõpetuse kursuse juures välja toodud teadmisi ja oskusi.

Kursuse sihtgruppi kuuluvad, olenemata vanusest ja haridustasemest, kõik täiskasvanud, keda antud teema huvitab.

Kursuse toimumise aeg ja kestus: juhendatud rühmakursus toimus 6.11.17 - 15.12.17. Praegu on kursus avatud TTG individuaalõppijatele.

Kursusele registreerumine toimub Moodles oleva juhise abil SIIN

Õppematerjal ja ülesanded on nädalate peale jaotatud nii, et õppimiseks kuluv aeg oleks enam-vähem võrdne. Igal nädalal pead planeerima õppimiseks umbes 5-7 tundi Sulle sobival ajal.

Kursuse läbimiseks tuleb iseseisvalt läbi töötada kursusel olevad õppematerjalid (tekstid, joonised, videod). Õpitu kinnistamiseks on kursusel lisaks õppematerjalidele ka ülesanded. Need on kas enesekontrollitestide või foorumiülesannete kujul. Foorumiülesanne loetakse sooritatuks, kui oled teinud asjakohase postituse. Testid avanevad siis, kui eelnevad kohustuslikud ülesanded on sooritatud. Enesekontrollitesti loetakse sooritatuks, kui oled saavutanud tulemuse 10p e 100%. Enesekontrolliteste saab teha kuni 5 korda. Kui ülesanded on sooritatud, saad asuda tegema arvestuslikke töid (kaasõppija hinnatav töö ja kokkuvõttev lõputest). Arvestuslikud ülesanded edukalt sooritanuna (vähemalt 75%), saad Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi tõendi või kursusehinde.

Vt edasi Perekond

Käesolevale õppematerjalile kohaldatakse järgmist Creative Commonsi Eesti litsentsi (versioon 3,0): Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel