Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Post date: Mar 20, 2016 10:03:08 AM

FØRST PRESENTERES REVIDERT VERSJON AV VEDTEKTENE FLETTET SAMMEN MED GJELDENDE VERSJON. Vi gjør oppmerksom på at det er tilkommet noen endringer siden forrige publisering av revidering til årsmøte i februar.

NEDERST LIGGER REVIDERT VERSJON UTEN FLETTING MED GJELDENDE VERSJON.

HER ER REVIDERT VERSJON UTEN FLETTING MED GJELDENDE VERSJON