Styret 2015

Post date: Mar 3, 2015 4:26:29 PM

Årsmøtet for 2014 ble avholdt søndag 1. mars på Ulaheim.

Sakslisten omfattet blant annet revidering av husleiesatser og lagets vedtekter, samt orientering om brannteknisk tilsyn utført av Brann og redning i 2014. Dette tilsynet og en brannteknisk friskmeldingsrapport fra 2012, pålegger laget en del utgifter knyttet til oppgradering av Ulaheim, slik at det tilfredsstiller brannforskriftene. Styret jobber videre med saken i 2015, og innkaller til ekstraordinært årsmøte når ny rapport foreligger.

Saken om vedtektene ble utsatt til neste årsmøte pga for dårlig tid, og en egen arbeidsgruppe ble valgt til å jobbe videre med saken. Gruppen består av: Øyvind Sørensen, Annie Aune og Jens Lillebye. De tar imot innspill til sitt arbeide.

Skulle noen av medlemmene ha behov for ytterligere informasjon, kan leder Ulabrand kontaktes.

Til slutt ble det foretatt valg av nytt styret, og resultatet ble som følger;