Renovering av toaletter

Post date: May 7, 2015 8:09:17 PM

Etter lang tids planlegging er endelig arbeidet med renovering og modernisering av toalettene på Ulaheim startet. Søndag 3. mai møttes en gjeng på Ulaheim og på bare fem timer var alt revet og vi sto igjen med et tomt skall. Se bildeserien under.

Arbeidet med toalettene er andre og siste fase i et prosjekt som det ble søkt penger til i 2014. Første fase var utskifting av ytterkledning og vinduer på sørveggen. Dette ble gjort høsten 2014. Her gjenstår maling av kledningen. Dette er planlagt utført i mai måned, på dugnad selvsagt.

Om du har noen timer til overs og liker å male, hiv deg med ! Ta kontakt med leder på mobil 480 60 530.

Ungdomslaget Ulabrand ble innvilget totalt kr. 140.000,- fra Troms fylkeskommune til dette prosjektet. Dette betyr at laget bærer størstedelen av utgiftene selv, og er avhengig av gode arrangementer for å tjene penger til drift og vedlikehold av Ulaheim..

Etter planen skal toalettene være ferdige i slutten av mai, avhengig av leveringstid på enkelte elementer som skal monteres. Ulaheim har heldigvis flere toaletter, slik at dette vil ikke oppleves som noe problem på vårt 17. mai-arrangement.

Her er bilder som er tatt så langt, fotograf Monica Nyrud:

Dame- og herretoalettet før riving.

Øyvind Sørensen

Nina Nyrud

Wiggo Aune

Martin Heika,

Alexander Nylund og

Idar Sørensen

Mye skrot som må kjøres bort!

Annie Aune

Også veggen mellom toalettene

er fjernet og skal bygges

opp igjen.

Klart for oppbygging!

Nye gulvsponplater.

Nye takplater monteres

på det eksisterende takpanelet for å spare tid og ressurser. Og så blir det så fint!

Følg med! Flere bilder kommer.

Status per 14. mai: Herretoaletter øverste to bilder, dametoaletter nederste to bilder.

Herretoalettet
Herretoalettet
Dametoalettet
Dametoalettet