Bli medlemVi vil gjerne ha DEG som medlem!
 

Ungdomslaget Ulabrand drives på frivillig basis. Vi er ildsjeler som ønsker å bidra med kulturelle og

folkelige aktiviteter i lokalmiljøet.

Som medlem gir du et viktig bidrag til dette arbeidet. I tillegg til å støtte vårt arbeid, vil du også dra 

nytte av de aktiviteter og tilstelninger som vi arrangerer.


Du vil også ha stemmerett på våre årsmøter, slik at du kan være med å påvirke laget sin retning i

fremtiden.

Husk å skrive navn på innbetalingen. På nye medlemmer trenger vi i tillegg fødselsdato og 

e-postadresse. Sendes på e-post til ulabrand1939@outlook.com eller til Monica Nyrud på tlf. 480 

60 530.


Priser medlemskap Ulabrand pr 1.1.17;


Barn (opp til det året en fyller 14 år):

1 barn kr. 100,-

2 barn kr 150,- (søskenmoderasjon)

3 barn kr 200,- (søskenmoderasjon)


Voksen (fra og med det året en fyller 14 år) kr 200,-

Medlemmer meldes automatisk inn i Noregs Ungdomslag og får da de rettighetene NU tilbyr. Medlemmer over 65 år må aktivt melde fra til Ulabrand om at de vil meldes inn i NU. 

Øvrig: Stemmerett på årsmøte og medlemsmøte, medlemsrabatter når det er gjeldene.


Støttemedlemskap (voksne over 18 år) kr. 150,-

Ikke innmelding i TUF/ NU, ikke stemmerett på årsmøter og ikke medlemsrabatt når det er gjeldene.


Hvordan gjør du det:

Du kan betale inn på kontonummer 4708.20.12164Merk innbetalingen med: "Medlemskontingent, navn og

 fødselsdato på medlem(-mer)".


Eller, send pengene til Vipps-nr. 82573 Skriv i meldingen i Vipps dersom du betaler for flere, evt send oss en e-

post/SMS.


Medlemskap gjelder for ett kalenderår. 

En må være medlem i laget for å ha stemmerett på årsmøtet.


Vi vil også oppfordre alle våre medlemmer til å registrere sitt tippekort i Grasrotandelen.