Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland til Gamnes?

Post date: Mar 22, 2013 6:44:39 PM

U.L. Ulabrand er medlem av Norges Ungdomslag (NU), som er en kulturorganisasjon med over 14 000 medlemmer.Ulabrand fikk i vinter en henvendelse fra NU om å registrere ungdomshuset Ulaheim i en database hos dem. Av de ungdomslagene som registrerte sitt ungdomshus, vil noen få muligheten til å huse en konsert med Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland.

Vi siterer direkte fra mail mottatt fra NU:

"Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland planlegg ein spennande konsertturne i 2013 med namnet ”Heimafrå”. Dei ønskjer å legge turneen sin til små kulturhus rundt om i Noreg, i staden for å halde desse i dei store offentlege kulturbygga. Ungdomhusa i Noregs Ungdomslag representerer i dag over 200 lokale kulturhus, og vi håper difor at nettopp ungdomshusa kan huse mange av desse konsertane!"

Arbeidet med å planlegge turneen foregår fortløpende. Siste informasjon fra NU er at innen 1. juli 2013 vil U.L. Ulabrand få vite om vi får huse en konsert med ovennevnte artister.

Interesserte kan følge med på siden heimafrå.no for å finne informasjon om turneen. Heimafrå er også på facebook.

Så er det bare å krysse fingrene for at nettopp vi er så heldige at vi får oppleve en konsert av en slik dimensjon i vår lille kommune!