Gamnes-dagan 2013

Post date: Mar 31, 2013 7:51:37 AM

Sommeren 2012 arrangerte Ulabrand og Ulaknott for første gang Gamnes-dagan på Ulaheim. Planleggingen av dagene kom i gang litt sent, og styret var fra starten enige om at dagene som ble avholdt i juni -12 skulle være et forsøk for å se om vi fikk det til.

Komiteen og lagene satt etter dagene i fjor igjen med en følelse av at dette fikk vi til, og dette vil vi gjøre på nytt igjen!

Komiteen for Gamnes-dagan 2013 er valgt, og er som følger:

Leder: Monica Nyrud

Medlem: Aleksander Nylund og Nina Nyrud

Hadde det ikke vært for innsats fra ca 30 frivillige, samt noen av lagets medlemmer hadde ikke dette arrangementet kunne blitt gjennomført.

Vi vil takke alle fra i fjor, og håper at så mange som mulig ønsker å være med i år også!

Har du/dere innspill eller kommentarer til innholdet på dagene eller et ønske om å delta som frivillig, er det bare å ta kontakt med komiteen.

Første møte i komiteen avholdes i uke 14.