Ulabrand

U.L. Ulabrand er et aktivt og veldrevet ungdomslag med aktiviteter av ulike slag. Det ble startet i 1939 og har siden den gang gjort nytte for seg som en viktig møteplass for folk i bygda og bygdene rundt.

I 1949 ble det første ungdomshuset bygd. I 1986 flyttet vi inn i et nytt og flott ungdomshus, som vi ikke var så lite stolte av, etter som det lå mange dugnadstimer bak.

U.L. Ulabrand er organisert i et hovedlag: U.L. Ulabrand. Hovedlaget har tre underlag: Underholdningsgruppa, Ulaknott og Ulaflid, alle med egen leder og eget styre.

Ulaheim er huset som vi alle bor i og det har eget regnskap. All aktivitet på huset blir det trukket husleie for.

Det er hovedlaget som har ansvaret for Ulaheim med hensyn til vedlikehold og utleie. Større investeringer blir forelagt årsmøtet.

Det er i tiden fremover planlagt å rehabilitere ungdomshuset Ulaheim, vi har allerede skiftet ut vinduer og kledning på sørveggen av huset, renovert gjestetoalettene, inner- og yttergang, samt bøttekott. Og sist, men ikke minst, lagt nytt gulv i sal og restaurant Laget har søkt om og fått innvilget noen midler til dette.

Aktivitetene i regi av Ulabrand og underlag er varierte og spenner seg fra den tradisjonelle 17. mai-feiringen og juletrefesten, til Gamnes-dagan og bruktmarked.

Foruten egne aktiviteter er Ulaheim mye utleid. Kommunen, det private næringsliv samt privatpersoner benytter ofte våre lokaler til møter, sammenkomster, etc.

I kjelleren har vi vinterlagring av båter, og vi har også leid ut deler av lokalene i kjelleren om sommeren.

Hulderstien er Ulabrands friluftstilbud, et lavterskeltibud for alle som ønsker å benytte seg av den, der den ligger øverst i byggefeltet på Gamnes.

U.L. Ulabrand er tilsluttet Noregs Ungdomslag/Troms Ungdomsfylking og Norsk/Nord-Norsk Viseforum, samt Knif.

Laget har et varierende antall medlemmer fra år til år. Laget har 3 æresmedlemmer i 2019.

Godkjente undergrupper har vært/er følgende:

Ulabrand kino: 1958 - nedlagt 2006.

B/l Ulaknott: 1978-

U/H Ulaheim: 1980-

Underholdningsgruppa: 1989-

H/L Ulaflid: 1997-

Historien viser at alle gruppene har bidratt økonomisk til bygging/vedlikehold av Ulaheim.

Styret 2020

Leder: Monica Nyrud 480 60 530

Nestleder: Wiggo Aune 950 78685

Kasserer: Ken Nylund 958 00 920

Medlem Øyvind Sørensen 906 35 156

<< Nina Grunnreis 975 22 465

<< Idar Sørensen 917 21 698 (2 år)

<< Eva Yvonne Hilmarsen 908 95 356 (2 år)

Varamedlem: Børre Schjølberg 416 82347

<< Watsana Tochat 915 32 517

<< Marit Sørensen 908 99 279

<< Ole Jørgen Figenschou 941 55 381