Historikk og bilder

I anledning 75-årsjubileet til U.L. Ulabrand, satte Jens Lilleby tekst og bilder fra årene 1939-2014 sammen til et historisk tilbakeblikk. Dette ble presentert på jubileumsmiddagen lørdag 4. oktober 2014.
Her er resultatet:Vi skal begynne i 1930. Då va det blant anna: Vegforening, fiskarlag og tuberkuloseforening.

Foreningsbilde fra tidlig 30-tall. Gamnes tuberkuloseforening.

1932: Pølsefest

i regi av U.L. Forsøk, stiftet om høsten i 1932 (1/1 1936).
Årsmelding Forsøk 1935

Medl. av TUF/NU. 35 medlemmer. I styret: Odin Hilmarsen(leder), Gunnar Isaksen(kasserer) og som øvrige styremedlemmer Sverre Danielsen, Ingvard Edvardsen(Hilmarsen) og Einar Enoksen. Lagsblad Kveldssol.  Leikarring.

Hovedformålet: Samle inn penger til vegbygging.Vegbygging. Avskilelva
Men arbeidet også for å få inn penger til et forsamlingshus for det står nemlig på side 2:


Årsmelding side 2

«Lagsinnteressen er god, men på grunn av at det er nesten håplaust for laget og få leige hus, så blir møtene få og difor går det smått framyver. Lagets fyremål er å samle inn så mykje pengar at ein kan få eige hus. Lagets folk får syngje og lese upp stykker på møtene. Det beste fylkes- og landssamskibnaden kan hjelpe oss med er og yde oss hjelp til eige hus, det no i 1936.»

Aktiviteter: Sang, opplesing.


I UL Forsøk var det mest «gamlinger» så ungdommen deltok ikke så mye i lagsarbeidet der. De var ofte samlet hos ho Jetta(Henriette) og Hagbart Hansen på Gamnes da dem hadde et stort hus etter datidas målestokk og…..så hadde de innlagt vann.

Hagbart Hansens og Anton Sørensens gamle husHagbart-huset til venstre på bildet


1939: Og på et møte den 6. januar 1939 ble Ungdomslaget Ulabrand stiftet. 

Logo

Aktiviteter framover:  Underholdning, foredrag

Tidlig innmeldt i TUF/NU - allerede i 1940

Under krigen 1940-45: Slutta lag, foreninger, kaffekveld, pakkefest m.m.

Aktivitetene innomhus foregikk hos bl.a. Martin Lund, Oskar Karlsen, Hagbart Hansen og Leonard Olsen.

Om sommeren var det plattdans.

1942: Plattdans på Gamnes (der Jendor-huset står), i 1945 flyttet opp på

           Bakken (der gammelhuset til Alf Sørensen sto) og

           Lanes (i nærheten av huset til Martin Andreassen). 

1944: Vegbygging var viktig………. så i 1944 ble det gitt kr 2 000,- i gave til vegbygginga

1945: 38 medlemmer. Aktiviteter: Jentelag m/musikk og sang, skuespill, lagsmøter….og lagsbladet Ekko, (som var en protokoll som gikk på omgang blant medlemmene og ble opplest på lagsmøtene. Der kunne man få vite nytt på kjærlighetsfronten og mye annet godt bygdeslarv.

I 1945 ble det kjøpt 9 mål utmark hos Anton Sørensen som skulle benyttes til idrettsplass, plantefelt og forsamlingslokale. Lang veg opp til «Ballsletta», men ble den nye samlingsplassen. Den blei mye brukt også etter at det kom hus på Bakketun på St. Hans-aftener og fine sommerkvelder. 


Kjøpekontrakt «Ballsletta»1945Ca. 1950

Ungdommer og bål  1950

1954

Ungdommer og bål  19541946: 67 medl. aktiviteter: Lagsbladet Ekko, underholdn./skuespill, utlån av

            bøker/bokkasse, foredrag, karneval

Men ønske om eget hus sto sterkt i laget!!!!! Men vegen til «Ballsletta var lang!!

1948: Kjøp av tomt av Rudolf Hansen som fikk navnet Bakketun.


Skjøte Bakketun 1948


1948: Start bygging. Rasjonering, vanskelig med trematerialer.

           Derfor murbygning. Sand i fjæra og sement ble kjøpt rundt omkring.           Mye jern fra Gamnes gruver ble benyttet.

1949: Nyhuset innvidd i påska. Kr 60 000,-.

Endelig hadde vi et forsamlingshus i bygda!!!!!!!

Langsund-ungdommer fra fest


Ungdommer på tur til Bakketun

           Fylkets flotteste og største ungdomshus.

Forsamling på nedsida av huset


Oddmund Eikestøl 1952


Oddmund Eikestøl i tilbyggetRestaurant i 1. etg

Medlemsfest på Bakketun. Emil L, Borghild H, Leif O, Trond A, Reidun Nilsen Burøysund

Restaurant interiør fra en medlemsfest på beg. av 50-tallet

I 1. etg var det også kjøkken og garderobe og i 2 etg. en stor sal m/ flott scene og omkledningsrom eller «scenekott» som det ble kalt.

Storskolen holdt til hos Eikestøl og da ny-huset sto ferdig flyttet småskolen inn….. 

og i årene 1950-59 var Småskolen i garderoben. 1951/52 Framhaldsskole i restauranten. Oddmund Eikestøl lærer.

Framhaldsskolen

Framhaldsskolen gruppa1951: Innmeldt i Troms husflidslagMange kurs på 50-tallet: Kurs i førstehjelp, regnskap, teater, notelære, leik, saueklipping, fjøsstell.

                        Fjøsstell-kursetHuset blei mye brukt ikke bare til kurs, men til allehånde aktiviteter (leikarring, foredragskvelder, kaffekvelder, skuespill, lagsmøter, dansetilstelninger og mange andre typer sammenkomster; ikke minst til brylluper. På 50-tallet og halvt inn på 60-tallet var det over 35 bryllup.

Bryllup til Åse og Ingvald Nordgård i 1956.

Bryllup 1956
Det har og vært en vielse der. Da Anne og Oskar Karlsen i 1951 skulle gifte seg og holde bryllupsfesten på «Huset» var det så dårlig vær at et klokt hode fant ut at det var enklere å få presten (Edvard Lyshoel) hit enn å få bryllupsflokken transportert til kirka. Og sånn blei det.

1955: Nytt bislag/tilbygg på øversida. Innlagt vatn. 1. pr. i lagsarbeid fra TUF

I forbindelse med et planlagt stemne i -56 ble det bestemt at det skulle settes opp et tilbygg mot sør med inngang fra nedsida og ny plassering av trappa til 2. etg.

1956: Tilbygg mot sør ferdig. 

Det var en gang.... Bakketun slutten av 90-tallet.Bakketun m/tilbygg 1  Umalt

Kretsstevne i TUF med over 400 deltakere. 


Bakketun m/tilbygg 2  Malt


Laget var også forutseende: Utbygginga av strømnettet var i full gang og snart var det Gamnes sin tur til å få elektrisitet til bygda. I tilbygget skulle det også være kino-rom for laget jobbet med klargjøring for kinodrift. Alt var klappet og klart med kinomaskin, diverse kino-teknisk utstyr og godkjent konsesjon da strømmen ble tilkoplet rett før jul i 1957. 


Instruks og godkjent for 160 sitteplasser og 40 ståplasser
Billett voksne kino artikkel

1958: Første filmen ble vist 19. januar 1958.

                            Billett


1959. Idrettsgruppe i noen år

Diskusjon om navn: Ungdoms- og idrettslaget Ulabrand

1961: Fylkesstevne i TUF med 60 delegater og en rekke gjester.

1966: Innlagt toalett og varmt vann…et must på den tida

Økonomien var stram, lite igjen fra NU/TUF og i 

1969: Utmelding TUF/NU

1960-tallet, midten av: Trimgruppe


Trimgruppe fra ca 1966
Aktivitetene foregikk jevnlig og spesielt kinoen trakk mye folk, men tungvint var det med ved- og kull-fyring.

Så i 1975: Overgang fra ved/kull til oljedrevet varmlufts-anlegg i sal.

1977: Ny inngang bygd

17. mai i Gamnes-bygda!

Bakketun m/tilbygg og ny hovedinngang

De senere år: stor pågang for å arrangere offentlige dansefester som var veldig populære og ga mye penger i kassen.Slutten av 70-tallet: Festlister

Festliste 1977


1978: Barnelaget Ulaknott stiftet.

                                                      

                                                      Logo Ulaknott


Innmeldes i NU/TUF

           Leik, lekeskole, stevner, juletre- 17.mai-fester, bingo, karneval.

Karneval Gamnes midten av 70-tallet

Karneval Ulaknott ca 1978
Ulaknott 1979


Nye drakter!

                   Ulaknott-gruppa 1979Reiste rundt på stevner.Fra danseoppvisning på fylkes-stevnet for barn på Hansnes, 1981

Ut på tur… Harstad mon tro?
1981: Lagsfane


Ulaknott på turOg her ut på tur med ny lagsfane


1981: Fylkesstevne på Hansnes. Knottan i samarbeid med U.L. Leik, Stakkvika og Leiklaget TO-NI-TO. over 450 deltakere.


Samdansprogrammet på søndag.

1980: Men så ble det slutt med det som hette barnelag. Må kalle seg ungdomslag! Uhøvelig med TO ungdomslag!

Ulabrand innmeldt i TUF/NU. Og Ulaknott ble ei undergruppe i laget. ….og i HATS 1980.

Gammelhuset begynte å skrante… en rekke branntekniske pålegg…. pålegg om gipsplater….nødutganger m.m.

Valget sto mellom ny sal nedenfor gammelhuset eller nytt bygg.

STUI gir halvparten av byggeverdien

1980: Andelslaget Ulaheim dannet 28. desember


Andelsbrev

Godkjente tegninger tok et par-tre år. Oppstart i 1984.

Fra bygging av Ulaheim 1984-1986

Bygging av Ulaheim 1Fra bygging av Ulaheim 1984-1986

Bygging av Ulaheim 2

Leid inn mannskap på grunnmur, reising av råbygg og elektrisk. Resten dugnad.

Bortimot 13 000 dugnadstimer!

Bygget sto ferdig i slutten av 1986. Byggeverdi 3 mill…….og INGA LÅN!!!!!!OG…… Overskudd 140 000,-…


Ferdig bygd Ulaheim 11981
Ferdig bygd Ulaheim 2

1986. Siste fest på Bakketun 15. november…og Bakketun ble noe senere solgt.

1986: Innvielsesfest i Ulaheim 29. desember 

Fra innvielsen av Ulaheim 1986. Her deltok mange kjente bygdefolk.


Innvielsesfest

Alt brukbart inventar ble så overflytta fra Bakketun til Ulaheim

Også Ulabrand kino kom med.


Kinomaskin + Jens

                                                    Kinomaskin1987: Ny stooor scene……Oppsving i underholdningsarbeidet…blei egen gruppe


Underholdning fra scenen 1      Valgsjau   i 1987

Underholdning fra scenen 2      

Valgsjau   i 1987Kvalsund-tunnellrevy

Tunnel-revyen i 1988
Som medlem i Karlsøy folkeakademi fra 1985- 1995.

En rekke oppsetninger for en forholdsvis billig penge…..


Ivar Medaas    trubadurer


Konsert


Ingebrigt Davik     visesangere


Trylling


Teater


Barbara HelsingiusDukketeater


Bjøro Håland1988: Gammeldans. 1989 Swing

Stor aktivitet i underholdningsgruppa

1989: Kommunens kulturpris til underholdningsgruppa

1989: Jubileum 50 år

Ledere i laget

Mye nytt stoff skrevet for og av underholdningsgruppa, men også gammelt stoff blei framført.

1991: Oluf-prisen med «Lengsel»


Oluf-prisen
….og underholdningsgruppa fortsatte


fra jubileumsrevyen i 1988....

Julerevy år 2000. Aktører og medhjelpere etter forestillingen.


......fra julerevyen i 2000

Ulaknott var aktiv både med bl.a diskotek og bingoer… og det var stor aktivitet på alle områder og huset ble mye brukt.Styremøte i Ulabrand 1987. Fra v. Sigfred Korneliussen, Roy Myrseth, Steinar og Freddy Sørensen, Arnt Helge Lockertsen, Leif Erik Edvardsen


Styremøte   ca 1988


Men et tilbud sleit…….kinoen!

1992: Kinoen nedlagt

Lagsbladet Ekko gjenoppsto, men nå i ny drakt og kom ut mer eller mindre regelmessig i perioden 1990-2000.      Temanr. Hester, de første kjøretøy


1993: Nå ble det nå åpnet for å yte tilskott til ungdomslag…og ikke bare til andelslag…og det betydde at Ulaheim formelt var et ungdomshus og ikke et samfunnshus…..   og husdrifta ble lagt under Ulabrand med eget styre


1997: Ulaflid opprettet

Oddbjørg Heika

Ulaflids lokaler

Husflidaktiviteter og messer


Fra utstillingen og salget

Julemesse ca 2002 og 2004 (under)

Fra salgs-messa 2008


1998: Kystfolkets dag

Offisiell åpning ved ordfører Thor Tøllefsen

Åpning ved ordfører Thor Tøllefsen


1999: Ordførerkjede oppstart 1992

2000: Ordførerkjedet

Det var ikke bare på Bakketun at det var skole.

1999: Kystskipperskolen høsten 1999. Lærer her er Svein Arne Danielsen som er sønn til den første formannen. 


Kystskipper-skolen


Arrangementene fortsatte……

Første 15 årene på Ulaheim 1987-2003: 25 brylluper

Det var mange aktiviteter både for store og små.

Fra storsalen på Ulaheim, 17. mai 2006. Vi ser blant annet Ingvald Nordgård, Solveig Pedersen og Sigrunn Hilmarsen.

Deltakere på arr 17. mai 2006                

                   17. mai m/korps

Kø sukkerspinnMot slutten av 90-tallet begynte off. festene å slite. Dyr musikk og lav interesse.

2000: «Matfestene» begynner.

Nam...nam... nylaget mølje med masse ekstra!


Det var møljefest, boknafiskfest, fårikålfest og sjømatfester.


Pynt fiskefest. Artikkel EKKO møljefest


2002: Gammeldansgruppe

2004Oppvisning dans. 

Åpning av nytt rådhus 2002
Behov for større plass på kjøkkenet pga matfestene

2006: Kjøkkenet utvidet

2007: Husstyret oppløst og inn i hovedlagets regnskap.

Tidligere ble kjelleren utleid til oppbevaring av ting og tang for private……

2008: Utleie av båtplass i kjeller

2011: Temafester: cowboy, hippie

Halloween-fest for ungdommen

Hippie-fest


2012: Gamnes-dagan starter

Gamnes-dagan 2013. I grillen Aksel Sørensen, Glenn Sørensen og Martin Heika

Gamnes-dagan 2013

Med utstillere fra fjern og nær.


Utstillere Gamnes-dagan 2014

Utstillere i sal2012: Egen hjemmeside

Lagets hjemmeside


Hjemmeside

2014Ulaknott oppstart bingo 

2014: Satt opp gapahuk ved Avskillelva. Du kommer dit med å følge Huldrestien fra byggefeltet. Gave fra Ulaknott til Ulabrand i anledning 75-årsjubileet i 2014.

Hulderstien. Ulaknotts gave til Ulabrand, i anledning 75-årsjubileet 2014

Gapahuk Hulderstien


Åpning av Hulderstien 2014 ved ordfører Hanny Ditlefsen

Innvielse av Hulderstien og oppsatt gapahukUlaflids gave til Ulabrands 75-årsjubileum. Hvert bilde symboliserer de underlag som er og har vært opp gjennom årene.


Gave fra Ulaflid til Ulabrand i anledning 75-årsjubileet.

Hvert bilde representerer de undergruppene som er og har vært opp gjennom tidene.


I dag medl. i TUF/NU, Nordnorsk viseforum 2012, Kultur i Troms som registrert konsertarrangør 2014.

 OPPSUMMERING.

Huset har opp gjennom årene vært brukt til:

-----av laget: møter, aktiviteter(bl.a. kinoforestillinger, bingoer, diskoteker, leik- og gammeldanskvelder, dansetreff, julebord, karneval, fester og festlige sammenkomster, kulturarrangementer, konserter, underholdning av ulike slag, kurs, dametrim, lagskvelder, julemesser, loppemarked, lørdagstreff)

Og i kjelleren holder Ulaflid til med ukentlige møter og aktiviteter.

 

-----av andre: Bl.a. til møter, konserter, kabareter, teaterframsyninger, revyer, turneringer, kurs, pensjonisttreff

 

-----av private: møter, barnedåp, konfirmasjoner, bryllup, minnesamvær, åremålsdager, slektstreff og mange andre sammenkomster.

 

MÅ OGSÅ NEVNES:

Gitt ut 3 jubilèumsskrifter 50, 60 og 70 år, som dere kan ta med dere og lese om den mer detaljerte lagshistoria. Dere finner disse i veggstativ i garderoben i gangen.


Comments