Hulderstien

Post date: Aug 14, 2014 4:53:07 PM

Ideen om en Huldersti på Gamnes kom i fjor høst fra formann av Ulabrand, etter et seminar i Tromsø.Tanken om at Barnelaget kunne flytte seg ut av Ulaheim, og etablere en sti for aktivitet i nærmiljøet for barn i alle aldre, var fristende.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som har bestått av Ann-Kristin P. Henriksen, Siv Ditlefsen og Monica Nyrud. Gruppen har jobbet siden i vinter med å planlegge, søke midler og få tillatelser fra grunneiere og kommunen.

Vi søkte Troms Fylkeskommune og Ishavskystens Friluftsråd om penger, og fikk positivt svar. Dette har ført til at vi i dag kan si hjertelig velkommen til åpning av Hulderstien på Gamnes.

På åpningen vil det komme representant fra Ishavskystens Friluftsråd, Hats Tromsø, samt vår egen ordfører Hanny Ditlefsen. Freddy Sørensen kommer som kulturkonsulent fra hjemmesiden til Karlsøy kommune.

Hulderstien starter øverst i byggefeltet på Gamnes. Den har to innganger, en i sørenden av feltet (vannhusveien), og en i nordenden. Begge inngangene er skiltet og lett tilgjengelige. Stien i nordenden går ca 200 meter opp mot elva.

Vel oppe ved elva har vi satt opp en gapahuk med sitteplasser til 15 personer. I tillegg har vi laget to bålplasser med sitteplass til ca 12 personer per bål. Dette er "Eventyrplassen". Inne i gapahuken vil det ligge eventyr om hulder, troll og heks som barn og voksne kan lese fra, samt en gjestebok.

Det vil bli satt opp balansestokk, klatretau med mer i naturen rundt.

Senere i høst vil det settes opp en bro over elva. Vel over elva vil stien fortsette opp "Trollhaugen", og ned mot "Huldersteinen" (der huldra bor). Vi vil da også få på plass en portal inn til "Eventyrplassen".

Vårt mål med Hulderstien er at barn og voksne kan få kjenne gleden av å være ute sammen i naturen, i aktivitet. Samtidig som en kan la fantasien få fritt spillerom med historier om huldra, trollene og heksa. Vi håper at barnehager, skoleklasser, familier og alle som vil, benytter seg av Hulderstien, slik at det blir en "levende" sti.

U.L. Ulabrand feirer i år 75 årsjubileum. Hulderstien er i denne forbindelse Ulaknotts bidrag til dette jubileet.

Vel møtt på åpningen! Håper vi ses :)

For å kunne etablere en slik sti er det nødvendig med mye dugnadsarbeid. Denne stien har ikke kunnet bli til om det ikke hadde vært for de frivillige kreftene i bygda. Tusen takk til alle dere!

VIL DU SE HVORDAN DET BLE? KOM OG SE!