Amerikanske glis og golyd!

Post date: May 30, 2016 4:11:40 PM

Liker du gamle amerikanske biler og golyd fra panseret?

Da har du muligheten til en opplevelse lørdag 4. juni kl 12 på Gamnesdagan.

Da kommer nemlig AmCar Tromsø i kortesje glidende utover, destinasjon Ulaheim på Gamnes.

velkommen!