Ulaflid

Husflidlaget Ulaflid ble stiftet år 1997 som siste tilvekst i undergrupper av U.L. Ulabrand. Medlemstallet er i 2013 på 16 aktive medlemmer, der seks har bosted i Hansnes-området. Alderen spenner mellom femtiårene til åttiårene. Medlemskap gir fulle rettigheter og plikter også i hovedlaget.

Aktiviteten foregår i egne lokaler (underetasje) på ungdomshuset Ulaheim hver onsdag kl. 17.30 - 20.00 i hele vintersesongen. Da produseres det salgsvarer innen strikking, hekling, spinning av ullgarn, toving, mattevev og søm av lugger. En del kurs har vært gjennomført.

Lagets hovedinntekter kommer fra loddsalg på møtekveldene og en årlig husflidmesse i begynnelsen av november.

Ut over tiltak med å utrette noe meningsfylt sammen, er det sosiale samværet svært viktig for alle, særlig etter at nærbutikken i bygda forsvant i 2002. Enkelte år er det arrangert turer der laget har sponset en del av utgiftene. Samvær med andre husflidlag på øya er også prioritert.

Et gjennomgående motto for gruppas ledelse har vært: "Det viktigste er at DU kommer og er med oss, om så bare for å TVINNE TOMLER".

Ulaflid kan kontaktes som følgende:

Leder Ragnhild Sandvik mobil 48 13 9512 eller,

sekretær Kjellaug Isaksen v/e-post: kisaks@online.no