Lá rơi

 


Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Lá rơi

Có gì đâu , chiếc lá rơi

Ai bâng khuâng nhớ mãi người phương xa

Tình xanh như lá phôi pha

Lá rơi ngày ấy, xót xa tim người

 

Cây chưa tàn, lá lại tươi

Mùa xuân mới để bồi hồi lá xanh

Ngày vui sao quá mong manh

Hôm nao chiếc lá rời cành, cây ơi!

 

Có gì đâu, chiếc lá rơi

Cây trơ cành, sống một đời bão dông

Một ngày những chiếc lá non

Cho ai sống lại xuân lòng mê say

 

Lá rơi, đừng tiếc tháng ngày

Đừng thương chiếc lá chân mây cuối trời

Lá vàng về cội mà thôi

Cho bao mầm biếc nhìn đời xanh non

                                                3-90

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang

5. Lá rơi  

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường