Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

 


Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Lên Qui Hòa nhớ Hàn Mặc Tử

Nơi đây cây lá xanh như ngọc

Để nhớ câu thơ mặt chữ điền

Cách một con đèo, hai thế giới

Niềm đau kết tụ phút thiêng liêng

 

 Hàn đã âm thầm gửi ước mơ

Câu thơ lay động  đến bây giờ

Đâu chốn ngày xưa Hàn lặng lẽ

Thả vào con sóng những vần thơ?

 

Nguyên vẹn Qui Hòa một sắc xanh

Trăng vàng lóng lánh giọt lệ-thanh

Phong-trần mấy độ cơn binh lửa

Vẫn sáng nơi đây giấc mộng lành

 

Thôi những niềm đau đã ngủ yên

Ngọc sáng nào ai đã biết tên

Thơ Hàn thủ thỉ cùng trời đất

Sóng trắng lung linh ánh khải huyền.

12/5/96

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường