Nỗi nhớ

Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Nỗi nhớ

 

Em có thể đã lãng quên ngày ấy

Mưa giăng mù lãng đãng phố… và tôi

Con sóng Qui Nhơn cuộn trào bọt trắng

Ngấn dư ba trong lòng phố, mưa rơi

 

Em đã có thể tuyệt vời hạnh phúc

Chuyện ngày xưa thành cổ tích mất rồi

Tôi nhút nhát không dám làm hoàng tử

Em vẫn là cô bé Lọ Lem thôi

 

Bây giờ mưa rơi, bây giờ mình tôi

Lang thang phố Qui Nhơn nồng hoa sữa

Làn hương ấy cứ mênh mang gợi nhớ

Đã xa rồi, con sóng ngút ngàn khơi

11.2002

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22. Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường