Tùy hứng billard

 


Thơ Trần Hà Nam 

Tùy hứng billard

Ta như trái billard quay vòng vòng

Chẳng thể chạy trốn chiếc khung định mệnh

Những hội tụ. Những phân ly

Duyên may và phận rủi

Chẳng thể vượt qua khuôn khổ bình thường

Có những khoảnh khắc ngàn năm có một

Ta chậm mất rồi đành đoạn nằm im

Có những lúc lăn tròn qua khoảng trống

Ta trở nên hẫng hụt với riêng mình

Có những lúc chồm lên vượt ra ngoài phép tắc

Bị ném khỏi vòng cuộc chơi sứt trán sầy da

Mình đứng một mình trở thành lạc lõng

Thôi làm lại từ đầu chờ một cú đề-pa...

                                                            10-92

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường