Hoài niệm

 


Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Hoài niệm

Thương nhớ rồi nhạt phai

Nắng đông vàng héo hắt

Thôi chờ ai đợi ai

Vấn vương gì ánh mắt?

 

Lá vẫn còn xanh ngắt

Người xa ta ngàn trùng

Mùa đi không đợi tuổi

Nghe lòng mình rưng rưng

 

Một mai xuân lại đến

Tuổi mình đâu đợi hoa

Nỗi niềm người xưa vọng

Chiều khói sương nhạt nhoà

 

Nắng chiều phai ngấn lệ

Còn ai mà nhớ nhung

Biển mênh mông là thế

Cánh buồm xa muôn trùng

                        12.1997

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13. Hẹn với thơ  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường