Xứ núi

Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Xứ núi

Chiều trải mênh mang lớp núi xa

Nắng tà đỏ quạch

Chim lẻ bầy kêu bạn thiết tha

Mặt trời lên

Ráng chiều in vách núi

lừng lững cô đơn

Người bé nhỏ trong linh thiêng rừng núi

Những chân trần, ngực đồng đen vạm vỡ

Ngân nga trường ca

Mà vẫn muôn chiều sương khói trắng

Chiều về xứ núi

Âm vang cồng chiêng

Chân trần chếnh choáng

Đêm ủ men

Giá ta làm thi tiên Lý Bạch

Uống ngàn chung múa bút phóng thơ cuồng

Ôi ta chỉ thân lãng tử

Mới dăm ly đã buồn

Xứ núi trầm

lãng đãng khói mây

Mắt trẻ tròn xoe ô hay người -phố

Trời buông vòm tím thẫm

Giờ đây chắc phố đã lên đèn

                                    An Lão, 4/1992

 

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường