Mẹ Xuân Thạnh

Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Mẹ Xuân Thạnh

 

Ngày Mẹ chặn xe tăng Mỹ…

Tóc dài xanh lừng chiến công thuở ấy

Bạc trắng rồi !

Lặng im mắt mờ  nắng quái

Cát vàng hừng hực nóng

Sóng cuộn trào như nhắc

chiến công xưa

 

Mẹ đã quên rồi !

Hai con của Mẹ đi lâu thế

Sao không nói một lời?

 

Huyền thoại hoà nỗi đau

Ráng chiều rực đỏ…

 

Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái

Ngoài kia biển vẫn rì rầm…

  1990-2003

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22. Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26. Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường