Qui Nhơn


Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Qui Nhơn

 

 

Qui Nhơn sóng - bờ cát vàng lưu luyến

Biển mênh mông và em vẫn dạt dào

Thương nhớ quá ngày xưa tuổi nhỏ

Chân bé con trên cát chạy lao xao

 

Qui Nhơn gió - chiều nay nghe em hát

Nắng rập rờn xao xuyến những hàng dương

Đường sáng lóa áo học trò phấp phới

Tuổi hồn nhiên vương vấn một niềm thương

 

Tôi đã có một Qui Nhơn như thế

Đường cát lầm tung bụi gót chân

Thành phố sáng lung linh trong ký ức

Cho hồn thơ thao thức biết bao lần

Mục lục: 

 Qui Nhơn trong tôi

Qui Nhơn