Nói ngông

Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Nói ngông

Ước gì hơi bị điên điên

Đêm đêm gõ cửa làm phiền nàng Thơ

Qua thời con trẻ mộng mơ

Nhớ thương đã cạn, ngu ngơ không còn

Đôi khi câu chữ mỏi mòn

Lòng đa đoan vẫn cứ còn mơ hoa

Giật mình nhìn lại người ta

Mình vô tích sự hoá ra người thừa

Mải tìm mãi chốn mộng mơ

Quay đầu mới biết mình chưa có gì

Mình chưa đạt đạo vô-vi

Rượu bầu, thơ túi, đuề huề  gió trăng

Không ra tre, chẳng còn măng

Duyên tình lắm mối lằng nhằng dở hơi

Máu nghệ sĩ bốc ngất trời

Tiền lương vừa lãnh dám chơi hết liền

Cũng may vợ đến là hiền

Cố điên nên biết là điên giả vờ…

7/99

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường