Anh sẽ hát

Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Anh sẽ hát

Anh sẽ hát cho em

Bài hát buồn thuở trước

Đời bọt bèo sóng nước

Ta cánh buồm lênh đênh

 

Em ơi anh sẽ hát

Bài hát buồn hôm nay

Những cánh hoa rã nát

Người vô tình không hay

 

Nhủ gì phút cầm tay

Bây giờ sương khói trắng

Tiếng ca giờ câm lặng

Đường càng xa mãi xa

 

Anh sẽ hát hoan ca

Bài hát về hạnh phúc

Dẫu mai đời buồn bực

Ta vẫn hoài có nhau

                                    7-94

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường