Qui Nhơn mùa hoa sữa 

Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Qui Nhơn mùa hoa sữa

 
Ngỡ như Hà Nội

Hương hoa sữa tràn về

Chuyện cũ ngỡ chừng phai lãng

Chợt nồng nàn hương đam mê

 

Lá thư mười lăm năm

Kẹp cánh hoa sữa nhỏ

Tình học trò thoáng chốc

Suốt đời còn vương

 

Mười lăm năm

Phải chăng Qui Nhơn

Hoa sữa chỉ còn nồng và gắt?

Hoa sữa ơi

Sao trớ trêu đến thế

Làn hương cứ quấn trong lòng…

10.2002

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22. Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường