Startpagina. Phần I

        
             
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                           
 

 

Học Pháp để tự rèn luyện thân tâm hàng ngày.

Niệm Phật, Lạy Phật theo phương pháp Niệm Phật Kinh Hành.

https://www.youtube.com/watch?v=l6V4yDmy4zU

 

Lễ Phật

Hằng dâng hương chuyên-cần đảnh lễ,

Các đệ tử Phật A DI Đà.

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua,

Công đức Tam-Bảo luôn tưởng niệm.
-----

            Chúng ta là phật tử tại gia thì ít có phương tiện, thời gian tu tập hơn những Thầy đã xuất gia.

            Muốn sám hối, niệm Phật thì phải vào chùa, còn kinh hành cần phải có bạn đồng tu. Bất tiện rất nhiều...

            Lúc ban đầu tôi cũng thường lên chùa học hỏi, hoặc lên Internet học giáo Lý. Thời may gặp được Pháp môn Niệm Phật Kinh hành này, thấy hay hay, rồi từ từ kết hợp với xám hối lạy Phật lại càng hay hơn nửa và đã để lên website tới ngày nay.

 

            Những vì học được nơi kinh điển, và theo luận đề của Thiện tri thức và của quí Thầy, Cô khắp nơi trên thế giới, sưu tập và kết hợp lại thành dĩa cd này.
*****************************************           

- Dung hòa đốn ngộ và tiệm ngộ, nét đặc sắc trong Phật-giáo Việt-nam. Do ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã sáng lập ra Thiền, Tịnh, song tu.

(Xem website: http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=35&t=3052

Và các tự luận trong bài 01,02,03,04,05,06)

  

- Sự lợi ích của dĩa CD- Niệm Phật, Kinh hành còn là phương pháp Lạy Phật, Dưỡng Sinh, càng tập thì sức khỏe càng tăng. Tinh thần sáng suốt là nhờ vào Niệm-Phật, bớt đi tánh ngã mạn cũng do nhờ Lạy Phật.

            Hy vọng dĩa CD này sẽ đem lại niềm vui cho mọi người. Chúc các bạn nhiều thành công.

  

24 giờ Tu tâm dưỡng tánh.

(Bài làm số 01) http://sites.google.com/site/layphat/tu-tam

 

Tu khẩu nghiệp thì nên học Niệm Phật. Hay học Tu Tâm, Sửa Tánh.

(Bài làm số 02) http://sites.google.com/site/layphat/tu-khau-nghiep

 

Tu Thân nghiệp thì nên học Lạy Phật. Hay học Sửa Tâm, Sửa Tánh.

(Bài làm số 03) http://sites.google.com/site/layphat/tu-than-nghiep  

 

Cần biết về Dưỡng Sinh.

(Bài làm số 04) http://sites.google.com/site/layphat/duong-sinh

 

Tìm hiểu về Kinh Hành và Thiền-định.

(Bài làm số 05) http://sites.google.com/site/layphat/kinh-hanh

 

Tu Ý nghiệp, Quán sổ tức. Hay Tụng kinh, trì chú, Niệm Phật.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĉ
Xuan Phu,
08:19, 31 thg 10, 2012
ĉ
Xuan Phu,
10:31, 15 thg 2, 2011
Comments