הוראות הפעלה למחשבון האסטרונומי

להורדה Download

מראה כללי

שימוש בתאריך

לוח השנה בנוי מארבע חלונות

1 שנה

2 חודש

3 יום בחודש

4 מספר הימים שעברו מראש השנה של שנת התוהו בהר"ד

אם ישתנה התאריך במקביל ישתנה מספר הימים מ - בהר"ד

פעולות האפשריות לתאריך הם חיבור או חיסור ימים שלמים

לאחר הזנת התאריך או לחילופין מספר הימים מבהר"ד ולחיצה על מקש ה + או ה - נקבל רק אפשרות לחיצה על מקש מספרים השלמים

שימוש בזמן

לוח הזמן בנוי ששה חלונות

1 ימים

2 שעות

3 חלקים

4 רגעים

5 מאיות הרגעים

6 הזמן בשבר עשרוני כאשר הימים הם היחידות

כאשר הזמן בשבר עשרוני בהתאמה לשני הכיוונים

פעולת +

הקש זמן חדש

לחץ =

וזאת התוצאה

פעולת כפל *

לחץ על מספרים שלמים

לחץ =

שימוש בזויות

לוח הזויות בנוי מתשעה חלונות

1 יחידות של 360 מעלות

2 מעלות

3 חלקים = 1/60 מעלה

4 שניות = 1/60 חלק

5 שלישיות = 1/60 שניה

6 רביעיות = 1/60 שלישית

7 חמישיות = 1/60 רביעית

8 שישיות = 1/60 חמישית

9 מעלות בשבר עשרוני = סכום כל המעלות ןשאר החלקים בשבר עשרוני

פעולת חיבור + וחיסור -

מחברים או מחסרים שני זויות אחת מהשניה

1 לחיצה על לחצן הזוית והזנת ערך

2 לחיצה על לחצן חיבור או על חיסור

3 לחיצה על לחצן זוית והזנת ערך

4 לחיצה על לחצן = וקבלת תוצאה

פעולת כפל *

כפל זוית ב(מספר ימים או במיספר שלם או בבמספר עם שבר עשרוני) ומקבלים את כפל הזוית

1 לחיצה על לחצן הזוית והזנת ערך

2 לחיצה על לחצן כפל

3 לחיצה על לחצן (מספר ימים או במיספר שלם או בבמספר עם שבר עשרוני) והזנת ערך

4 לחיצה על לחצן = וקבלת תוצאה

פעולת חילוק /

השלבים הם כמו בפעולת כפל. ההבדל הוא

    • אם תחלק זוית בזוית תקבל תוצאת זמן זוית / זוית = זמן

    • אם תחלק זוית בזמן תקבל זוית זמן / זוית = זוית

יצירת קשר מחבר התוכנות הלל סקולניק