אסטרונומיה עברית קידוש החודש לרמב"ם Jewish Astronomy

אתר קידוש החודש חדשחיבור הרמב"ם אשר בו מבאר כל ההלכות הקשורות בקידוש החודש והלוח השנה העברי ומתי יראה הירח

תוכנות המחשה אסטרונומיות להלכות קדוש החודש לרמב"ם

תוכנה גרפית להמחשת הלכות קידוש החודש לרמב"ם
 

תוכנת ספר גרפית להמחשת הלכות קדוש החודש לרמב"ם

ע"פ ספר תכונת השמים לרבי רפאל הלוי מהנובר

 
פרק לב מן התוכנה
 
 
טל 0522380028

 

תוכנה להמחשת מהלכי שבעת כוכבי לכת

 

רשימת נושאים

מחבר התוכנות הלל סקולניק