אסטרונומיה עברית קידוש החודש לרמב"ם Jewish Astronomy

New Site

פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט

Chapter Six Chapter Seven Chapter Eight Chapter Nine

להורדת תוכנות חינם Free Programs Download

חיבור הרמב"ם אשר בו מבאר כל ההלכות הקשורות בקידוש החודש והלוח השנה העברי ומתי יראה הירח

תוכנות המחשה אסטרונומיות להלכות קדוש החודש לרמב"ם

תוכנה גרפית להמחשת הלכות קידוש החודש לרמב"ם

לימוד הלכות קידוש החודש מבוארות ע"י תוכנת המחשה

תוכנת ספר גרפית להמחשת הלכות קדוש החודש לרמב"ם

ע"פ ספר תכונת השמים לרבי רפאל הלוי מהנובר

מחבר התוכנות הלל סקולניק