Water beleeft stroomversnelling

Post date: Apr 28, 2010 5:27:49 AM

Kick-off nieuwe branchevereniging Energie uit Water

EWA is de nieuwe branchevereniging voor Energie uit Water met als doel om de opwekking en de toepassing van energie uit water te bevorderen. EWA is een initiatief van markt, overheid en branchevereniging voor Duurzame Energie, de Duurzame Energie-Koepel. WINN, het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat in samenwerking met kennisinstituut Deltares, heeft in 2008 hiertoe het initiatief genomen. Samen met marktpartijen Koploperloket, Ecofys, Tocardo en Energy Valley heeft WINN kansen voor energie uit water verder ontwikkeld.

De kick-off van EWA vindt plaats tijdens een inspirerende branchebrede bijeenkomst “Energie uit Water 2010” op 29 april a.s. De EWA wil vooral optreden als kenniswegwijzer, beïnvloeder van wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid. De eerste stap voor EWA nu is te groeien naar een open community voor branchegenoten om ervaringen te delen, kennis op te bouwen en de krachten te bundelen.

Energie uit water

Met verschillende technologieën is energie op te wekken uit water. De voornaamste zijn waterkracht in rivieren, golf- en getijdenenergie en energie uit algen en blue energy, energie uit zout water. Deze vormen van energie kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen van Nederland en Europa om de energieopwekking te verduurzamen. Onderzoek en ontwikkeling vinden echter versnipperd of in het buitenland plaats. Hier wil EWA verandering in brengen.

Nieuwe kansen

Volgens de EWA kan Nederland juist nu haar leidende rol in watermanagement uitbreiden met duurzame energieopwekking uit water. Energie uit water kan de komende twee jaar voor Nederland uitgroeien tot een krachtige nieuwe industrie. Dit kan als een breed netwerk zich inzet om versneld kennis, ervaring en financiële middelen te bundelen voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Hetzelfde geldt ook voor de realisatie van investeringsprojecten op het gebied van energie uit water in Nederland.

Voorzitter Hans van Breugel van EWA: “Nederland heeft de expertise, om voortrekker te zijn in de ontwikkeling van water als energiebron. Tel daarbij de economische kansen die het ons oplevert op en we kunnen eigenlijk niet anders dan met volle waterkracht vooruit.”