Harvesting the North Sea's energy

Post date: Jun 10, 2013 3:21:57 PM

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 juni 2013, 12.00-15.00 uur.

De zee heeft een enorme potentie om bij te dragen aan een duurzame, betrouwbare energievoorziening. De technologie is zich aan het ontwikkelen in de richting van een opkomende industrie. Door de industrie in Europa wordt een groot potentieel gezien in energie uit golven en/of zeestromen. Beide zijn voor de Nederlandse EEZ (op volle zee) nog niet of nauwelijks belicht vanuit optimaal ruimtegebruik, energievoorziening en of kans voor kennis/innovatie en export. Het doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijk met u te discussiëren over de mogelijkheden van energie uit zee, en meer specifiek over het toepassen van getijde- en golfenergie technieken op het Nederlandse deel van de Noordzee, zelfstandig of in combinatie met andere vormen van energieopwekking, zoals offshore wind.

De bijeenkomst heeft het karakter van een kick-off bijeenkomst in aanloop naar een Gebiedsagenda voor de Noordzee, in een vergelijkbare aanpak als het topsectorenbeleid, dus tussen industrie, wetenschap, overheid en met betrekking van relevante stakeholders. De Gebiedsagenda Noordzee is onder meer bedoeld om de potentie van de zee in kaart te brengen.

Het voorlopige programma is als volgt:

Tapping into the potential of the North sea marine energy

• Current state of play waves, tidal, currents, Peter Scheijgrond, EWA

• Presentation Aaron Davidson

• Available techniques for wave and tidal

• Available and needed data to unlock the potential

• Combining sources of energy for optimal use of space (e.g. wind and waves)

• Creating the best business case for The Netherlands

• Possible next steps

• AOB