MET-CERTIFIED: een boost voor mariene energieprojecten

Post date: Dec 19, 2016 4:47:04 PM

Alkmaar, Nederland – Europa geeft 5,6 miljoen euro aan het MET-CERTIFIED project via haar 2 Zeeën-programma en beoogt hiermee sneller en meer mariene energieprojecten van de grond te krijgen. MET-CERTIFIED wordt gerund door een consortium van Europese partners uit de industrie, overheid en academische wereld.In juli 2016 gaf het Toezichtcomité van het Interreg 2 Zeeën-programma groen licht aan het MET-CERTIFIED project, dat staat voor “Development of International Standards and Certification Schemes for Marine Energy Technologies”.

MET-CERTIFIED heeft als doel om meer verzekerbare en dus financierbare mariene energieprojecten te lanceren door het ontwikkelen van internationaal erkende standaarden en certificatieschema’s, alsook door het testen en verifiëren van technologieën tegen IEC standaarden voor mariene energie convertoren.

"Dit project sluit aan bij één van de belangrijkste aanbevelingen van de Strategische Roadmap van het Ocean Energy Forum. Certificering kan namelijk helpen om de vermeende risico's van technologieën op vlak van prestaties en structurele integriteit te verminderen, en faciliteert op die manier zowel de financiering als de exportmogelijkheden. Tot op heden bestaat er nog geen certificatieschema voor mariene energie technologieën dat door alle stakeholders op een consistente manier ontwikkeld en geïmplementeerd is.

De verwachting is dat dit de komende drie jaar in werking zal treden onder de vlag van het IEC. De timing van MET-CERTIFIED komt dan ook als geroepen.”, zegt Peter Scheijgrond, project manager van het MET-CERTIFIED project.

“Met de middelen kunnen we actief stakeholders rond certificering betrekken, van banken en verzekeraars tot bevoegd gezag, eindgebruikers, testfaciliteiten en classificatiebureaus. Eerst zullen we bestaande projecten toetsen aan de IEC-normen. Zo zal de getijdenenergiecentrale in de Oosterschelde stormvloedkering bijvoorbeeld gebruikt worden als referentiecase voor de certificering. Het toepassen van de standaarden en certificatieschema’s op dergelijke projecten zal waardevolle feedback opleveren om de IEC producten aan te vullen en te verbeteren. Vervolgens pakken we het certificeringsproces aan: van concept tot constructie tot installatie van een levensgroot drijvend platform voor getijdenturbines.", vervolgt Scheijgrond. "We verwachten dat deze aanpak zal resulteren in robuuste standaarden en certificatieschema’s voor de sector en het verminderen van de risico’s die geassocieerd worden met mariene energie projecten. De interesse bij grote investeerders zal hierdoor toenemen, wat kansen biedt om grotere mariene energie projecten te financieren."

MET-CERTIFIED brengt partners uit 4 Europese landen samen om de mariene energie sector in de 2 Zeeën-regio te bevorderen: Tidal Testing Center (NL) als project coördinator, the European Marine Energy Center (UK), Lloyd’s Register EMEA (UK), IFREMER (FR), Tocardo Tidal Power (NL), Perpetuus Tidal Energy Centre (UK), NEC (NL), DNV GL (UK), POM West-Vlaanderen (BE) en Universiteit Gent (BE).

Feiten

MET-CERTIFIED ontvangt financiële steun van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidieovereenkomst 2S01-020. Ook het ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincies Zuid- en Noord-Holland en de provincie West-Vlaanderen bieden financiële steun.

Interreg 2 Zeeën-programma

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

Projecten die een directe bijdrage leveren aan één van de specifieke doelstellingen (zoals “koolstofarme technologieën”), kunnen tot 60% van hun totale budget medegefinancierd worden.

Meer informatie?

Peter Scheijgrond, project coördinator MET-CERTIFIED

Tidal Testing Centre

Tel: +31 6 11 38 76 82

E-mail: ps@tidaltesting.nl

Veerle Willaert, communicatiemedewerker MET-CERTIFIED

Universiteit Gent

Tel.: +32 59 24 27 45

E-mail: veerle.willaert@ugent.be

Website: www.met-certified.eu

twitter.com/METCertif

Video door New Energy TV: klik hier