1,8 MW bij stuw Hagestein onbenut

Post date: Jun 3, 2010 12:30:04 PM

HOUTEN - Tijdens de ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) hield Schalkwijker Ad van Wijk een presentatie over ADEM, een lokaal en duurzaam energiebedrijf in oprichting. Van Wijk heeft in ruim vijfentwintig jaar zijn sporen ruimschoots verdiend op het gebied van duurzame energie. Hij heeft besloten zijn kennis te gaan gebruiken om in zijn eigen woongemeente Houten een lokaal energiebedrijf op te zetten dat zich met name gaat richten op de opwekking van duurzame energie. Het project krijgt de naam ADEM, wat staat voor Alles Duurzaam Energie Maatschappij. Samen met mede-initiatiefnemers Peter van Wijngaarden en Gerard Leeman heeft Van Wijk de diverse mogelijkheden die het Houtens grondgebied voor energieopwekking biedt verkend. Het is de bedoeling dat Houtense bewoners, bedrijven maar ook derden (gedeeltelijk) eigenaar van ADEM kunnen worden. De OKK-leden waren de eersten die van deze bijzondere plannen kennis mochten nemen.

ADEM gaat aan Houtense inwoners, bedrijven en instellingen duurzame energie, energiebesparingsadviezen en participaties in het bedrijf verkopen. Volgens Van Wijk bestaat de hoofdmoot uit het opwekken van duurzame energie uit wind, waterkracht, zon en biogas. Met name voor de productie van biogas zijn er mogelijkheden binnen de gemeente. In vergisters kunnen speciaal geteelde 'energiegewassen' en GFT-afval worden vergist en omgezet in bruikbaar biogas. In de stuw bij Hagestein zit een waterkrachtcentrale met een vermogen van 1,8 MW die momenteel niet wordt gebruikt. ADEM is in gesprek met Rijkswaterstaat om de centrale opnieuw in gebruik te nemen en te exploiteren. Ook zonnecellen bieden kansen, al is de energieopbrengst daarvan in verhouding een stuk minder vergeleken met de andere mogelijkheden. ADEM werkt de mogelijkheid uit om zonnecellen collectief te plaatsen waardoor de kosten, subsidies én uiteindelijk het rendement gunstiger zullen uitvallen. Overigens is ADEM (mede door de perikelen aan de Veerwagenweg) nog niet direct van plan grote windturbines in het gebied te plaatsen.

Met een aantal getallen maakte Van Wijk in zijn presentatie de huidige Houtense energieconsumptie inzichtelijk, alsmede de mogelijke energieopbrengst van de verschillende plannen. Daaruit blijkt dat Houten in haar milieubeleidsplan een zeer ambitieuze doelstelling heeft staan. In 2005 verbruikte Houten 51 miljoen kubieke meter gas, 145 miljoen kWh elektriciteit en was de uitstoot 172 kiloton koolstofdioxide. In 2015 zou ADEM in een gunstig geval 42 miljoen kWh elektriciteit duurzaam kunnen opwekken, indien het geproduceerde biogas wordt omgezet in elektriciteit. Daarbij is de opbrengst van de omstreden molens aan de Veerwagenweg niet meegenomen. Van Wijk lichtte daarbij toe dat het daarom van het grootste belang is dat Houten niet stil zit maar er werk van gaat maken. Om Houten in 2040 geheel klimaatneutraal te krijgen moet er nog een hoop gebeuren!

Momenteel werkt ADEM een participatiemodel uit, omdat het bedrijf straks echt Houtens moet worden, van de bewoners en van de bedrijven. Heeft u interesse? Of behoefte aan meer informatie? Stuur dan een e-mail aan info@ademhouten.nl (SV)

Uit 't Groentje

Geplaatst op: woensdag 26 mei 2010 om 08:07