Hydroring maakt vliegende start met mini-energiecentrale

Post date: Sep 27, 2012 7:06:59 PM

Hydroring Capital B.V., een Nederlandse innovator op het gebied van ‘water en energie’, heeft een internationale joint venture overeenkomst voor de Filippijnen getekend om schone energie uit stromend water te halen. Dit was het resultaat van een succesvolle demonstratie-installatie aan de kade van de Volker Stevin Materieel locatie te Dordrecht. Het Hydroring concept van de private onderneming uit Den Haag bundelt vanuit haar Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen doelstelling verschillende maatschappelijke, sociale en milieu-technische componenten en partners. Het businessmodel van Hydroring richt zich niet op de verkoop van het systeem maar op de lang-jarige exploitatie van zelf ontwikkelde energie-infrastructuren in samen­werking met lokale investeerders, overheden en partners. Dit samenwerkings­model resulteert in betrokkenheid, werkgelegenheid en draagvlak voor het langdurig leveren van duurzame energie in vrijwel alle landen.

Hydroring concept: duurzaam, eenvoudig en herhaalbaar

Het Hydroring concept is gestoeld op de versimpeling van run-of-river hydropower technologie aan de hand van een reeks van zelf ontwikkelde en gepatenteerde innovaties. Het systeem werkt als volgt: in een waterstroom wordt in een waterbufferbak of in een pijpleiding een Hydroring gemonteerd. De waterstroming drijft een roterend schoepenrad en generator combinatie aan waarmee de waterenergie wordt omgezet in schone duurzame elektrische energie. Het schoepenrad wordt magnetisch gelagerd door twee ringen die elkaar afstoten, waardoor er geen wrijving is en slijtage wordt voorkomen. Dit zorgt voor verlenging van levensduur en verlaagde onderhoudskosten.

Met de juiste voorbereiding is het dankzij de eenvoud van het systeem mogelijk om binnen een paar dagen een mini-energiecentrale in rurale gebieden te realiseren. De Hydroring is een gestandaardiseerd bouwsteen voor energie-infrastructuren en is in een ‘visvriendelijke’ (80kW) en een ‘maximale opbrengst’ (100kW) variant inzetbaar, wat per Hydroring genoeg elektriciteit oplevert voor circa 200 Nederlandse gezinshuishoudens of circa 3.000 – 4.000 gemiddelde gezinshuishoudens in een ontwikkelingsland. Doordat de Hydroring equipement zowel parallel als serieel kan worden geschakeld, kunnen installaties worden afgestemd op de lokale omstandigheden zonder aanpassingen.

Partners

Voor de uitrol van haar concept is Hydroring Capital partnerships aangegaan met UNESCO-IHE (voor capacity building, dwz voor ondersteuning van de opbouw van de benodigde lokale capaciteit in ontwikkelingslanden), Siemens (als technology provider), Royal HaskoningDHV (als system integrator op locatie), Volker Stevin Materieel (tbv test en validatiewerkzaamheden) en Bronswerk Heat Transfer (als manufacturing partner), die elk vanuit hun eigen competentie meerwaarde toevoegen aan het concept.

more information: www.hydroring.com