MET-Certified workshop

Post date: May 4, 2017 7:25:59 PM

met-certified

DMEC en NEN nodigen u van harte uit voor een workshop op vrijdag 12 mei waarbij u wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en certificatie voor golf-, getij- en OTEC technologie onder IEC. Door gebruik te maken van goede normen en degelijke certificatie kunnen de risico’s van getijdenprojecten aanzienlijk worden teruggebracht. De workshop maakt onderdeel uit van het MET-CERTIFIED project en aan deelname zijn geen kosten verbonden.Doelgroep van deze workshop: technologie ontwikkelaars, supply chain, classificatie bureaus, test laboratoria, project ontwikkelaars, financiers, verzekeraars, bevoegdgezag. Programma opgezet:

9:30 Ontvangst met koffie

10:00 Opening, introductie over MET-Certified project

10:15 Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie (Martijn Geertzen)

10:45 Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van certificatie (Peter Scheijgrond)

11:15 Wensen vanuit de markt wbt normen en certificatie:

- Wie is waarmee bezig, wat is uw behoefte tav certificering, hoe kunt u deelnemen?

12:00 Lunch (optioneel)

Locatie: NEN, Delft

Aanmelden via: peter@dutchmarineenergy.com